ermeni sorunu

1.

öncelikle şu hınçak,taşnaksutyun ve asalaya bakmak gerekir.
bunlar kimlerdir;

hınçak: 1887 de kurulmuştur.. osmanlı devleti'ne karşı cephe alan ermeni örgütlerinden birisidir.amacı; batı ermenistanı osmanlı devletinden kopartıp rus ve iran ermenistanı'yla birleştirmek ve böylece büyük ermenistan'ı kurmaktı.silahlı eylemleri başarısız oldu.

taşnaksutyun: 1890 da kurulmuştur.amacı;ermeni yerleşimlerini saldırılardan korumak,ermeni fedai gruplarını bir çatı altında toplamak ve osmanlı devletinde özerk bölge kurmaktır.doğu anadoluda birçok kanlı olaya sebebiyet vermişlerdir.

asala: 1975 te kurulmuştur. ismi armenian secret army for the liberation of armenia nın kısaltılmasıdır. amacı; ermeni ilkesini dünyaya tanıtmak ve yurtdışındaki ermeni topluluklarının milliyetçi duygularını yüseltmek, bağımsız ermenistanı kurmak,ermeni soykırımı iddaalarını t.c. ne kabul ettirmek falan filandır.


ermeni sorunu nasıl ortaya çıktı dersek;
1877-1878 osmanlı - rus harbi sonucu ortaya çıkmıştır.bu yıllarda ortaya çıkan ermeni sorunu uluslar arası bir hal almaya başlamıştır.her ota boka burnunu sokan rus devleti osmanlıdan "işgal ettikleri doğu topraklarından çekilmelerini, bölgeye ermeni özerkliği verilmesini veya ermeniler lehine ıslahat yapmasını" istedi.

şimdi biraz olaylara bakalım;

"28 temmuz - 14 ağustos 1914 tarihleri arasında erzurum'da taşnakların liderliğinde bir kongre düzenlenmiş ve ittihat ve terakki özel bir heyet göndermiştir. kongrenin amacı ermenilerin olası savaş çıktığında takınacakları tavrın kararlaştırılmasıydı. osmanlı devletinde hükümet olan ittihat ve terakki önemli isimlerinden naci bey ve bahattin şakir'i bu kongreye yollar. ittihat ve terakki, ermenilerden bazı taleplerde bulunur. isteklerin başında ermenilerin savaş çıkması durumunda sadık kalacağına dair söz vermesidir. ruslara karşı savaşacak ermeni askerleri ikinci istektir. son olarak, rusya'daki ermenilerin cephe gerisinde osmalılara yardım etmesi isteniyordu. ermenilerin yanıtı, osmanlı ermenilerinin osmanlı devletine sadık oldukları, ama ittihat ve terakki hükümetiyle aynı görüşlerde olmayıp bağımsız hareket edecekleri yolundadır. kafkaslardaki ayaklanma teklifine ise karışmayacaklarını, çünkü rusya’daki ermenilerin rusya’ya sadık olduklarını ilettiler. bahattin şakir “ama bu ihanettir” diye bağırdı.
hovannisian'a göre taşnaklar osmanlı vatandaşları olarak vatan savunmasında üzerine düşeni yapma karar almıştır. askeri tarihçi erikson'a göre, bu toplantı sonrasında ittihat ve terakki partisi, osmanlı ermenilerinin güçlü ve detaylı planlarla rusya ile bağlantıda oldukları ve amaçlarının osmanlı imparatorluğu'ndan bölgeyi ayırmak olduğu sonucuna vardı. esat uras'a göre taşnaklar ayaklanma kararını gizlice almıştır ve taşnakların bu ayaklanma kararı daha sonra osmanlı devletinin tehcir kanununa yol açacaktı"*

peki bu tehcir kanunu nedir;
27 mayıs 1915'te ortaya çıkan bir kanundur kendisi.savaş zamanında hükümet uygulamalarına karşı gelenler için asker tarafından uygulanacak önlemler hakkında geçici kanundur.ermenilere uygulanmıştır.

bu kanunun önemli özelliği nedir;
söz konusu geçici kanunun birinci maddesi; ordu, kolordu ve fırka komutanlarına, savaş sırasında hükümetin emirlerine, ülkenin savunulmasına ve huzurun korunmasına karşı çıkanlara, silâhlı saldırı veya direnişte bulunanlara karşı derhal askeri önlem alma, tecavüz ve direniş sırasında isyancıları yok etme yetkisi vermektedir. ikinci madde ise aynı komutanlara, casusluk ve vatana ihanet ettikleri anlaşılan köy ve kasaba halkını, tek tek veya toplu halde başka yerlere sevk ve iskân ettirme yetkisi vermektedir.
erzurum, van ve bitlis vilayetlerinde bulunan ermenilerin, musul'un güney kısmı, zor ve urfa sancağına; adana, halep, maraş civarında bulunan ermeniler ise suriye'nin doğu kısmı ile halep'in doğu ve güneydoğusuna nakledilmesi planlanmıştır.

soykırım kelimesi ne zaman ortaya çıkmıştır;
polonyalı hukukçu raphael lemkin tarafından 1933te tez olarak ortaya atılmış ve 1944 te ise kullanılmıştır.
birleşmiş milletler ise soy kırımı "öldürmeseler bile bir millete veya ırka yönelik saldırılar soykırım sayılır ve katliam olsa bile bir millete veya bir ırka yöneltilmediği taktirde soykırım sayılmaz" diye tanımlamıştır.

biraz daha yakın tarihe gelirsek ve mustafa kemal atatürk zamanındaki ermeni olaylarına dönersek sayın wilson amcaya ve general harbord'a bakmak gerekir.

sayın wilson tarafından 1 ağustos 1919 da doğu anadoluda görevlendirilen general harbord'un raporunda

- ermenilerle ilgili ortaya atılan katledildikleri iddaası doğru değildir der.

harbord raporunda; tarafsız davranarak, sade
türklerin ermenilere saldırmadığını, bir çok yerlerde ermenilerin de
türklere saldırdığını
örnekleriyle belirtmiş ve ermeni yardım kuruluşları ile
ermeni davasını destekleyen amerikan politikacıları, rusya ermenistanı'na
sığınan ermeni mültecilerin sayısını 700-800 bin olarak iddia ettikleri halde,
bu miktarın 300 bin civarında olduğunu belirtmiştir.

*general harbord "ermenilerle ilgili araştırma yapması" amacıyla doğu and. da görevlendirildi.

ayrıca;

"doğu anadolu ve kafkasya'da tetkikler yaparak ekim ayında yurduna dönen harbord'un başkan'a sunduğu tespitleri, şimdiye kadar wilson'un önüne sunulmuş bilgilerden biraz farklıydı. "yola çıkarken gerçekten bir ermenistan ve katliamlar göreceğimizi sanmıştık" diyen harbord, heyetinin yapmış olduğu araştırmalar sonucunda bölgede hiç bir zaman ve hiç bir şekilde ermeni çoğunluğunun olmadığına tanık olmuştu. heyet, incelemeleri sonunda, türklerle ermenistan, dış etkiler olmadan, yüzyıllarca bir arada ve barış ve güvenlik içinde yaşamış olduklarına inanmıştı. ayrıca, türklerin ermenilere karşı herhangi bir şekilde soykırım hazırlığında bulunmadıklarını da görmüştü. rus sınırında yığınak yapılmış olduğunu ve erzurum civarında sivil halkın ermenilere saldırıya hazırlanmakta olduklarına ilişkin en ufak bir kanıta rastlanmadığı raporda belirtilmişti. tam tersine, sınır bölgesindeki türklere sınırı aşmamaları için çok sıkı emirler verilmiş olup, buna karşılık, isteyen ermenilerin, türk ermenisi olduklarını kanıtlamak şartıyla, türkiye'ye girişlerinin serbest bırakıldığı öğrenilmişti. türkiye'ye geri dönen ermenilerin hayatlarının tehlikede olduğunu düşündürecek hiçbir olayla karşılaşmamışlardı. erzurum'un baştan başa türk mimarisi özellikleri taşıması, yüzyıllardır burada türklerin egemen olduğunu kanıtlarken, mezarlıklardaki türk ve müslümanlara ait kısımların çokluğu ve vali'nin "erzurum'un ölüsü de türk, dirisi de" sözü, çoğunluğun kimde olduğuna hiçbir kuşku bırakmamaktaydı. heyette, türklerin ermeniler tarafından pek kötü davranışlara maruz bırakıldığı inancı da kesinleşmişti. ermenilerin birlikte yaşadıkları halka kendilerini sevdirmediklerini kaydeden harbord, buralarda eskiden beri yaşamakta olan ermenilerin durumunun, sanıldığının aksine, kötü olmadığını, hatta mülklerinden yokluklarında bile kira aldıklarını belirtmişti. harbord, sağlık imkanlarının eksikliğine de ayrıca dikkatleri çekmiştir. doktor ve ilaç bulunmayan bölgede sadece tifüsten ölen türk askerlerinin sayısının 600.000 civarında olduğunu bildiren harbord, ölüm oranındaki çokluğa açlık ve yetersiz sağlık koşullarının büyük etkisi olduğunu hatırlatmıştır. son olarak ise general, ermenistan'a mandater olacak gücün ıran, türkiye ve rusya sınırlarını da tutması gerekeceğini, mandanın doğu anadolu ile sınırlandırılmayıp türkiye'nin tümünü içermesi zorunluluğunu dile getirerek, bunları sağlamak için büyük askerî ve maddî imkânlara ihtiyaç duyulacağını kaydediyordu*"

   zifir10mg   04.02.2010 16:23 ~ 16:30
   #1915370
2.

ermenilerin sorunudur. bizde öyle bir sorun yok.

   pit   04.02.2010 16:26
   #1915378
3.

osmanlı dönemi'nde hamamlarda giydikleri terlikler bile farklı olan (belgelerle sabittir) azınlıklardan birine çıkarılan sorunların türkiye'deki genel adı.

ermeni sorunu yoktur türkiye ve türk sorunu vardır.

ha "soykırım" kısmına gelecek olursak.

o'na hala "ermeni sorunu" diyorsak duyarsız ya da kör olmamız şarttır.

   escritor   04.02.2010 16:30
   #1915387
4.

gozumde kim kardashian'in niye bizim sinirlarimiz icinden cikmadigini sorgulamaktan oteye gidemeyecektir.

   bilinen biri   21.01.2011 13:44
   #2283362
5.

vücudda çıkan yarada soundur.ama iyileşir.

   dr zeki manyak   21.01.2011 15:33
   #2283459
6.

biz daha doğmamıştık bu sorun vardı, doğduk bu sorun var, çocuktuk okulda bunu öğrettiler bize, liseye geçtik, yine bunu duyduk, evlenip çoluk çocuğa karıştık hala böyle bir sorun var, sanırım biz öleceğiz yine bu sorun olacak. ne sorunmuş arkadaş!

<bkz: sözde ermeni soykırımı>

   hayallerkahyasi   21.01.2011 15:45
   #2283463
7.

mustafa kemal'in ordusunun ülkenin doğusundaki ermenileri katledişiyle vuku bulan sorun. tabiki ileride tc'ye zarar verecekleri düşüncesiyle yapılan bir soykırımdı. insanların öldürülmesine her zaman karşıyım ama bugün tc kürtlerle bile başedemezken bir de ermeni azınlığı düşünülemezdi. ah stalin ah, ermenistanı işgaliyle birlikte ermeni sorunu ortadan kalktıydı zamanında. bi de sevmezler adamı.

   sensizliksonumoldu   21.01.2011 17:00
   #2283502
8.

bizim değilde onların sorunu daha çok gibi duruyor.türk sorunu diye yeri göğü inlettiler.ne toprağa demir atmışız arkadaş yakında ugandalılar da gelecek bizimde sizinle sorunumuz var diye.

   scavenge fire is dangers   21.01.2011 18:46
   #2283600
 
reklamı kapat

yazdır