eskici mehmet dede

1.

anadolu velîlerinden. on altıncı yüzyılın sonunda ve on yedinci yüzyılın başında yaşamıştır. pamuklu bez ticâretiyle meşgûl olduğu için eskici mehmed dede diye meşhûr oldu. aslen amasyalı olup, 1619 (h.1028) senesinde bursa'da vefât etti. kabri, abdülmü'min efendi câmii bahçesindedir.

   ramiz   30.11.2007 19:44
   #748545
2.

ilk tahsîlini memleketi olan amasya'da gördükten sonra, bursa'ya gelen mehmed efendi, ilk zamanlar pamuklu dokuma ticâretiyle meşgûl oldu. kıdvetü'l-ârifîn abdülmü'min efendinin sohbetlerinde bulunmaya başladı. ona talebe olup ondan ilim ve feyz aldı. abdülmü'min efendinin torunu ile evlendi. onun yaptırdığı câminin civârında yerleşti. velî zâtların sohbetlerinde bulundu ve tasavvuf yolunda ilerledi. bir ara pamuklu dokuma ticâretini bırakıp, insanlardan uzaklaşarak uzlete kendi köşesine çekildi. ibâdet ve allahü teâlânın ismini zikirle meşgûl oldu. mânevî derecelere kavuştu. daha sonra; "çalışan, allahü teâlânın sevgilisidir." sözü gereğince, âilesinin nafakasını temin etmek için pamuklu dokuma ticâretine tekrar başladı. bursa bezzazcıları arasında önemli bir yeri olmasına rağmen hiçbir zaman dünyâ malına gönül vermedi. kazandıklarını, allahü teâlânın rızâsını kazanmak için ihtiyaç sâhiplerine sadaka verirdi.

   ramiz   29.01.2010 11:47
   #1899371
 
reklamı kapat

yazdır