eyyub i sahtiyani

1.

yedinci ve sekizinci asırlarda yaşamış velîlerden ve tâbiînin büyüklerinden. hadîs ve fıkıh âlimlerinden olup, ismi eyyûb bin ebî temîme el-keysân'dır. künyesi ebû bekir'dir. basralı olduğu için basrî, basra'da deri satıcılığıyla meşgûl olduğu için sahtiyânî nisbeleriyle meşhûr olmuştur. bâzı kaynaklarda eyyûb-i sahtiyânî yerine ebû eyyûb sahtiyânî diye de yazılmıştır. tâbiînin en gençlerinden olup, 685 (h.66 veya 67) senesinde basra'da doğdu. 748 (h.131) senesinde tâûn hastalığından basra'da vefât etti. kabri oradadır.

   alzheimer   07.11.2009 05:07
   #1720678
2.

hadîs ve fıkıh ilimlerinde mütehassıs olan eyyûb-i sahtiyânî hazretleri, eshâb-ı kirâmdan enes bin mâlik'i radıyallahü anh görüp onun sohbetinde bulundu. ondan hadîs-i şerîf rivâyetinde bulundu. amr bin seleme, humeyd bin hilal, ebû kilâbe, kâsım bin muhammed, abdurrahmân bin kâsım, nâfî ibni âsım gibi zâtlardan da hadîs-i şerîf rivâyet etti. kendisinden de çok sayıda âlim hadîs-i şerîf rivâyet etti. bunlardan bâzıları: imâm-ı a'meş, katâde bin diâme, süfyân-ı sevrî, süfyân bin uyeyne, mâlik bin enes, ibn-i ishâk, saîd bin ebî anübe, meşhur iki hammâd ve ibn-i aliyye gibi zâtlardır.

   eussstas   25.01.2010 16:26
   #1886753
 
reklamı kapat

yazdır