ezici cogunluk

1.

anayasal rejımın sigortası seçim sonuçları ile ortaya çıkan bir terim , ezici çoğunluk x partisine oy verdi , ezici çogunluk x in yanında aldı gibi cumleler içinde kullanılırsa ezici çogunluk ile belli bir grup ya da toplumun % 50 sinden fazlası , diğer yuzdelere göre kat kat fazla olan bir değer de tarif edilebilir.

   googlenin kayip o su   16.04.2008 16:00
   #894535
2.

<bkz: kahir ekseriyet>

   francisco de vitoria   16.04.2008 16:04
   #894539
3.

herhangi bir konu üzerinde konuyu farklı bakış açısı ile ele alan kişilere üstünlük kurmuş çoğunluktur.

   sadecebendedimderdimi   16.04.2008 16:20
   #894551
4.

türkiye de mahalle baskısını uygulayan çoğunluktur. son yapılan mahalle baskısı araştırmasına bakılırsa bariz iki özelliği var bu günahkar grubun ;sunni ve türk olmaları.eh araştırmadan anladığımız kadarı ile bunlar yobazdırlar,eğitimde ,sağlıkta sokak aralarında her yerde vardırlar ,eğitimli gözükselerde cahildirler.ikna odalarına,fişlemelere,kara fatmalara ulu orta, satıraralarında aşağılanmalara gelince onlar hiç olmadı zaten.mahallede olmadan mahalle de baskı yapabilmek bu olsa gerek.

   saranbula   19.12.2008 19:59
   #1128513
 
reklamı kapat

yazdır