ezoterizm

1.

asıl gerçekleri yalnızca yeterli bilgi, birikim ve zekaya sahip insanların anlayabileceğine ve yalnızca onlara anlatılabileceğine inanan öğreti şekli.türkçesi "içreklik" olup,ruhu olgunlaştırma temelinde toplanmıştır.kaynakğı asla yazılı olmayıp bir insan tarafından diğerine öğretilme şeklinde iletilir.tasavvuf mantığının temel taşı sayılabilir.başlangıcı insanlığın başlangıcı kabul edilen mu kıtası'dır.dayandığı temellerde mu inancıyla örtüşmekte olup temel öğeler incelendiğinde dünya tarihi boyunca gelmiş ırkların bu kaynaktan esinlendikleri açıktır ancak kesin değildir.

   ala   22.05.2007 10:38
   #414228
2.

bir konudaki bilgilerin ve sırların ehil olmayanlardan gizlenerek, bir üstad tarafından sadece ehil olanlara inisiyasyon yoluyla öğretilmesidir.*islam dini özelinde batınilik ,hurufilik ve tasavvuf ta izlerine rastlanır.temel kaynağı asli dinsel metin olan kuran'ın bir açık bir de gizli anlamı olduğu kabulüne dayanır.tasavvuf her ayetin 7 ayrı manası olduğunu ve ilk mananın normal bireyler tarafından, ötesinin ehli tasavvuf tarafından bilinebileceğini savunur.kimi islam alimleri gerek rakamlardan anlam çıkarma gerekse batıni youmlarla hüküm tesis etmenin sapkınlık olduğunu beyan etmiş (ibn teymiyye,cezviyye) ayetin gizli manasının anlaşılabilir olduğunu kabul etmişlerse de ,tasavvuf eli ile bu öğreti hızla yayılmış ve kutsal metinlerin ancak sınırlı sayıda insan tarafından anlaşılıp yorumlanavileceği kabul edilmiştir.

   etson arentesto   04.09.2007 17:57
   #652409
3.

aslen yunanca bir kelmie olup, seçkin müritlere açıklanan, halkın düzeyine inmeyen ya da inmemesi gereken doktrin.

tarikatlarda bu kelime oldukça sık kullanır.

   hazreti muhabbet   14.11.2007 14:56
   #723675
4.

ilk olarak yunanlılar bu kelmieyi astroloji alanında kullanmıştır. tanrısal bilgi olarak addedilir.

   hazreti muhabbet   14.11.2007 14:58
   #723677
5.

ezoterizm'de gerçekler sembollerle anlatılır.bu sembolleri anlayamayanlar dini ilahi şeyler olarak niteler,anlayanlar ise farklı şeyler anlatır ve bu bir "sır" olarak tutulur.böylece bilgi hem gizlenmiş hem gizlenmemiş olur.

   ixion   12.04.2009 13:14
   #1311540
6.

özellikle tarihi romanların çokça etkilendiği konudur. adam ortaçağda bir icat yapar şimdinin teknolojisinden bile öte, ancak bu icadın kimsenin de eline geçmemesi gibi bir sakıncasıyla birlikte roman biter. bunlarla ilgili araştırma yapanbildiğim aytunç aldındal ve yarı çatlak aydoğan vatandaş vardır.

<bkz: agarta>
<bkz: apokalipse>

   ayahumdaya   10.05.2009 22:57
   #1372783
7.

ezoterik sıfatının tanımı gereği, bir öğreti sistemi olarak ezoterizmin üç temel özelliği vardır;
-öğretiyi alacak kişilerin özenle seçilmelerinden sonra,"inisiyasyon" yöntemiyle topluluğa kabul edilip yine aynı yöntemle ilerletilmeleri
-öğretilerin, inisiyasyon yöntemi uyarınca bir dereceler silsilesi içinde verilmesi
-öğretilerin kapsamında öncelikle simgelerin, allegorilerin ve özdeyişlerin kullanılmasıyla,bireye kendi gerçeklerini bulma yolunun açılması.

   satisfactory   09.11.2009 19:52
   #1726565
8.

ezogelin çorbası içince ter basması durumu. ezoterizm.

   kultabisi   09.11.2009 20:11
   #1726607
9.

dışarıdakilerden saklanan bilgiyi tanımlamakta kullanılmıştırki, günümüzdeki pek çok inancın temel ritüelidir : tarikatların, mezheplerin, örneğin aleviliğin dışta ve daha güçlü yaşanan ve baskıcı diğer inançlardan kendini korumak ve devamlılık sağlayabilmek için 'içten içe' ve aktarmayla, seçmecilikle, seçilene bilgiyi aktarmakla,'dede' bellemekle, 'pir' seçmekle v.d yöntemlerle hermetik ve kapalı olmayı seçmesi (çok sonra öğrenirsiniz yanınızdaki arkadaşınızın alevi olduğunu, hadi diyelimki korkuları tavsıyor şimdilerde : ama bu kapalılığın temelinin korku olduğunu göremeyen 'kör'dür kör...) ezoterizm'dir....

   foo   15.08.2011 12:13
   #2418051
 
reklamı kapat

yazdır