fakiri en cok sikenin yine fakir olmasi

1.

alt sınıfların ortak bir çıkar için neden örgütlenemediğini ispatlayan gerçeklerden biridir. çünkü insanlar fakirleştikçe standart bir insanın fiyatından(bir işi yapmak için) daha az fiyata razı olmaya, ufak çıkarları bile gözetmeye başlar. o çıkar için ahlaki prensiplerinden ödün vermeye meyillidirler. fakir insanlar birbirini daha çabuk satar, birbirlerinin arkasından daha çok dedikodu yapar. fakirlik insanlar arası sevgiyi, saygıyı, organik bağları yok edici birşeydir.

   less is more   14.01.2010 12:18 ~ 12:19
   #1853676
2.

<bkz: fucker>

   sipa   14.01.2010 12:41
   #1853705
3.

<bkz: dar gelirlinin dar gelirliye yaptığı zulüm>

   muslum gurseks   14.01.2010 15:29
   #1853987
 
reklamı kapat

yazdır