fasil

1.

envayi çeşit müzik aletiyle yapılan türk müziği seansıdır.

   muque   27.09.2006 19:31
   #57144
2.

-nasıl.
+fasıl.

   soulfly   15.03.2007 00:42
   #264479
3.

<bkz: seçim öncesi son demler>

   soulfly   15.03.2007 00:43
   #264481
4.

üç kelimeyle ruh rahatlatma seansı..o kemanlar, efendim o kanunlar, hele bir de solist hafif yanık sesli ise,hele ki arap şükrü okursa tadından yenmez.

<bkz: olsa da yesek>

   istanblue   21.03.2007 22:46
   #277882
5.

aynı makamda bestelenmiş eserlerin, belli bir düzene göre sıralanarak yapılan dinletisidir.tam bir fasılda, hem ses ve hem de saz eserleri yer alır. fasıl oluşturulurken eserlerin aynı makamda olması temel alınır ve tür ile şekillerine göre de belli bir sıralama yapılır.
bir makama ait fasılın oluşabilmesi için genellikle iki “beste” ve iki “semâî” bestelenmiş olmalıdır. bunlar sözlü eserlerdir.besteler “murabba” ya da “nakış” formundadır. bir “gazel”in iki beyiti üzerine bestelenen murabba'lar “terennüm”lü ya da “terennüm”süz olabilir.
eserlerin güftesini oluşturan şiirin dizeleri dışında, usûle uygun, “ten, tenen, tenenen, ten nen ni” v.b. gibi anlamsız ya da “canım, ömrüm” v.b. gibi anlamlı sözcüklerle oluşturulan ezgilere “terennüm” denir.şiirin 1.,2. ve 4. dizeleri aynı ezgiye bağlanmıştır.
3. dizenin ezgisi ise farklıdır ve “miyan hâne” adını taşıyan bu bölümde, genellikle makam geçkisi ya da genişlemesi yapılır.terennümlü murabba'larda her dizeden sonra terennüme geçilir.miyan hâne'nin terennümü farklı olabilir.nakış'larda ise iki dize, birbirine bağlı bestelenir ve ardından, uzun bir terennüm'e geçilir.
murabba ya da nakış'larla aynı yapıda olan fakat “semâî usûlle” ile bestelenen sözlü semâîlerin ilki “ağır”,ikincisi “yürük semâî” dir.fasılda bunlara “kâr”, “şarkı” gibi sözlü eserler, “taksim”, “peşrev”, “saz semâîsi”, “oyun havası” gibi saz eserleri katılabilir. böylece tam bir fasıl yapısı şu şekli alır :
- herhangi bir sazla yapılan giriş taksîm'i,

- peşrev,

- birinci beste veya kâr,

- ikinci beste,

- ağır semâî,

- şarkılar (büyük usûllü ve ağır karakterliden küçük usûllü ve hızlıya doğru sıralanır),

- yürük semâî,

- saz semâîsi.
“kâr”, “terennüm” öğesine geniş yer veren, büyük ustalık gerektiren bir sözlü eser türü olup, en gelişmiş biçimlerden biridir.“şarkı”lar ise edebiyatımızda, halk türkülerinin etkisiyle ortaya çıkmış bir formdur.

şarkılar, dizelerden oluşur ve dizelerin sayısına göre değişik adlar alır.küçük usûllerle bestelenir ve çok farklı yapılarda olabilir. özellikle xıx. yüzyıldan sonra büyük ilgi görmüş ve öteki sözlü eser formlarını gölgede bırakmıştır.

xx. yüzyılda ise, iyiden iyiye öne çıkmış, alışılmış yapıların dışına taşarak, “fantezi” türüne dönüşmüş ve giderek popülerlermiş, başarılı pek az örneğin dışında, geleneksel sanat müziği alanındaki sığlaşmaya da bir ölçüde yol açmıştır.osmanlı müziğinde kullanılan saz eseri formlarından başlıcaları şunlardır:

peşrev:genellikle “darb-ı fetih”, “sakîl”, “muhammes”, “devr-i kebîr” gibi büyük usûllerle, bazen de “düyek” usûlü kullanılarak bestelenmiş, farklı ezgilerden oluşmuş, “hane” adı verilen bölümler ile bunlar arasında pek değişmeden yinelenen “mülâzime” bölümünden oluşmuş bir saz eseridir.

saz semaisi:peşrevlerle aynı yapıda olmasına karşın “semâî” (6 zamanlı), “aksak semâî” (10 zamanlı) ve “yürük semâî” (6 zamanlı) usûller ile bestelenen saz eserleri olup “saz semâîsi” adını alır.saz semâîleri, fasılın sonunda, “yürük semâî”nin ardından seslendirilir.
taksim:makamı tanıtma, yol gösterme, ısındırma ya da geçki amacıyla, tek çalgı ile, makam içinde, ancak bir usûle bağlanmadan, özgürce ve doğaçlama olarak seslendirilen ezgilere denir.

oyun havası :oynamak (dans etmek) için bestelenmiş saz eseleridir.
usûller:15 zamanlıya kadar olan usûllere “küçük usûller”, 15 zamanlıdan büyük olanlara “büyük usûller” denir.iki büyük usûlün bir arada kullanılmasına “darbeyn” adı verilir. birkaç usûlün yanyana gelerek oluşturduğu usûl dizileri de vardır.

bunlardan biri, beş usûlden oluşan ve bir görüşe göre 60, başka bir görüşe göre de 120 zamanlı “zencîr” usûlüdür. küçük usûller içinde, 5,7,9 v.b. zamanlı olanlar, ya da “aksak semâî” gibi 10 zamanlı usûller, “aksak usûller” başlığı altında toplanır. asıl “aksak” adını taşıyan zamanlar ise 2+2+2+3 biçiminde sıralanan usûldür..

   ay cin   17.07.2007 09:37
   #549574
6.

gölge oyunu ve orta oyununda asıl olayın geçtiği bölümdür. orta oyununda genellikle dükkan(iş yeri) veya yeni dünya(ev) denen yerde geçer. ana karakterler dışında diğer karakterler de oyunda görünürler.

   stoltz   17.12.2007 18:59
   #775349
7.

ankara ilinin, beypazarı ilçesine bağlı bir köy.

   gooky   02.07.2009 23:13
   #1473172
8.

maksat rakı olsun temalı sosyal aktvitelerden...

   nenedir   03.01.2010 07:44
   #1831998
9.

iç çekmeye dertlenmeye neden olan olay, kimileri kafa dağıtmak için gider eve gelip kafayı yastığa koyduğu zaman herşey değişmiş olur onlar da birer dertlidir artık.. çakırkeyf olmak da mekruhdur sonunda kimileri için *

   beton gibi kiz   19.12.2010 00:38
   #2258077
10.

sevgiliden dinlenen şarkılar eşliğinde alınan akolle hem efkar dağıtan, hem içini efkar dolduran hede hödö.*

   zelooo   19.12.2010 00:40
   #2258078
 
reklamı kapat

yazdır