fethullah gulen in mehdi oldugu gercegi

1.

bediüzzaman said nursi efendi hazretlerimizin kaleme aldığı risale-i nur adlı illahi külliyatı okuyanlar, hz mehdi ve o'nun kutlu cemaatinin islam alemini birleştirip, dünyaya hakim olan kaosun önüne geçeceklerini bilir.

fethullah gülen hocaefendi hazretleri ve cemaati said nursi efendimizin tarif ettiği kutlu oluşumun ta kendisidir.

islam aleminin yavaş yavaş birleştirmesi bir yana, bilhassa ortadoğuda yaşanan kaosun ortadan kalkması, abd'nin ırak'tan çekilmesi, gazze ile israil arasındaki savaşın durulması, suriye ile iran'ın flört etmesi, ve en önemlisi türkiye'nin mezopotamya üzerinde bir güneş gibi doğması said nursi efendi hazretlerinin buyurduğu kehanetlerin canlı kanıtıdır.

herkesi tövbeye davet ediyorum.

   sami winchester   08.06.2009 17:44 ~ 17:45
   #1429728
2.

bediüzzaman said nursi hz. mehdi'nin 3 büyük görevi olacağını belirtmiştir. hz.mehdi'ye büyük mehdi denmesinin nedeni bu üç büyük görevi de kendisinin yapacak olmasıdır. daha önce bu üç büyük görevi ayn anda yerine getiren olmamıştır.

çok defa mektuplarımda işaret ettiğim gibi, mehdi al-i resul'ün temsil ettiği kudsi cemaatinin şahs-ı manevisinin üç vazifesi var. eğer çabuk kıyamet kopmazsa ve beşer (insanlar) bütün bütün yoldan çıkmazsa, o vazifeleri onun cemiyeti ve seyyidler (peygamberimiz (sav)'in soyundan gelenler) cemaati yapacağını rahmet-i ilahiyyeden (allah'ın rahmetinden) bekliyoruz. ve onun üç büyük vazifesi olacak. (emirdağ lahikası, sf. 259)

1. safha
hz. mehdi (a.s.)'nin birinci görevi olan iman hakikatlerini tebliğ ederek inkarcı felsefelerle mücadele ettiği dönem

2. safha
hz. mehdi (a.s.)'nin siyaset ve saltanat alanlarındaki ikinci görevlerini yerine getirdiği dönem

3. safha
hz. isa'nın ikinci kez yeryüzüne geldiği ve hz. mehdi (a.s.)ile birlikte islam ahlakını tüm dünyaya hakim kıldıkları dönem

bediüzzaman eserlerinde hz. mehdi (a.s.)'nin yerine getireceği görevleri açıklarken, bunların belirli bir sıra içerisinde gerçekleşeceğini de belirtmiştir. bediüzzaman'a göre hz. mehdi (a.s.)'nin bu görevlerini yerine getirmesi "üç ayrı safha"da gerçekleşecektir.

birinci safha: hz. mehdi (a.s.)görevine başladığı ilk yıllarda, bediüzzaman'ın "en ehemmiyetli vazifesi olan hakaik-i imaniyenin (iman hakikatlerinin) isbat ve neşri (yayılması)" (emirdağ lahikası-ı) sözleriyle bahsettiği birinci vazifesini yerine getirecektir. bu dönemde hz. mehdi (a.s.)siyaset ve saltanat alanlarında görev yapmayacak, bunu, henüz kuran'a tabi olmamış olan dindar isevilere bırakacaktır. bediüzzaman'ın kullandığı "neşr" kelimesinden anlaşıldığı üzere neşriyat yoluyla yani kitap, dergi, cd ve diğer kitle iletişim araçları yoluyla geniş kitlelere iman hakikatleri tebliği yapacaktır.

ikinci safha: hz. mehdi (a.s.)ikinci devrede ise siyaset ve saltanat alanlarındaki görevlerine geçecek; islam birliği'ni sağlayacak ve inkarcı felsefelere karşı hıristiyanlarla ittifak sağlayacaktır. bu dönemde hz. mehdi (a.s.), "peygamberimiz (sav)'in halifesi" yani "tüm müslümanların manevi lideri" vasfıyla islam aleminin başına geçecektir.

üçüncü safha: bu üçüncü safhaya geçilen dönem ise, hz. isa'nın ikinci kez yeryüzüne gelişi ve hz. mehdi (a.s.)ile birleşmelerinin başlangıç yılları olacaktır. bu dönem, hz. mehdi (a.s.)'nin hz. isa'yla birleşerek islam ahlakını tüm dünyaya hakim kılacakları bir devre olacaktır.
hem bu üç vezaifi (görevi) birden bir şahısta yahut cemaatte bu zamanda bulunması ve mükemmel olması ve birbirini cerhetmemesi (birbirine engel olmaması, zarar ve memesi) pek uzak, adeta kabil (mümkün) görülmüyor. ahir zamanda, al-i beyt-i nebevi'nin (a.s.m.) (peygamberimiz (sav)'in soyunun) cemaat-i nuraniyesini (nurani cemaatini) temsil eden hazret-i mehdi (a.s.)'de ve cemaatindeki şahs-ı manevide ancak içtima edebilir (biraraya gelebilir, toplanabilir). (kastamonu lahikası, s. 139)

   emregon   23.08.2009 17:54
   #1555223
 
reklamı kapat

yazdır