fikih

1.

bir şeyi yeterince kavrayabilme, anlayabilme.

   painseeker   07.12.2006 03:19
   #134107
2.

bilmek, anlamak, bir şeyin bütününe vakıf olmak.kişinin ibadetlere, cezalara ve muamelelere ait şer'i hükümleri delilleriyle bilmesidir.

   hagakure   06.01.2007 01:03
   #170602
3.

kişinin amel yönünden faydasına ve zararına olan şeyleri bilmesidir.

   enigmatic   15.01.2007 15:07
   #182128
4.

islam hukuku.

   blackmorello   22.02.2007 16:19
   #230994
5.

islam hukukunda din ve dünya işleri ile ilgili ana kaynaklardan yaralanarak konulmuş olan kuralların bütünüdür.

   auset   22.02.2007 16:22
   #230999
6.

bir islam dini terimidir. şeriatin, ulema tarafından verilen fetvaların da katkılarıyla genişletilmesi ve müslümanların hayatını düzenlemek amacıyla açıklanmasıdır.

islam hukuku (fıkıh) 4 ana kaynağa dayanır: kuran, hadis, icma, kıyas. bunların dışında istihsân, ıstıhlah, örf, maslahat uygulamaları vardır. osmanlı imparatorluğu'nda uygulandıktan ve bu imparatorluk dağıldıktan sonra oluşan islam dinine mensup ülkelerde uygulanmaktadır.

   prefactus   24.12.2007 23:07
   #785433
7.

<bkz: fakih>

   hogir   24.12.2007 23:08
   #785440
8.

fıkıh, arapça kökenli bir sözcüktür. "bir şeyin özünü ve inceliklerini kavramak" anlamındadır. islam dininin kutsal kitabı olan kur'an'da bir bilimden çok "ince anlayış, keskin idrak ve konuşanın amacını anlamak" anlamlarında kullanılmıştır. bu nedenle genel açıdan fıkıh "bir şeyi özüne vakıf olarak anlamak ve deliliyle birlikte bilmek" anlamında kullanılır. fakat fıkıh bir bilim olarak, islam hukuku anlamında kullanılmıştır. bu anlamda kullanımının farklı bilgin ve taraflarca yapılmış iki ana, farklı tanımı vardır. biri fıkıh mezheplerinden hanefilik mezhebinin tanımıdır ki "kişinin ameli bakımdan lehinde ve aleyhinde olanları maharetle bilmesi" şeklindedir. diğer tanımsa yine bir fıkıh mezhebi olan şafiilik mezhebinin tanımıdır ve "eylem ve şeriat hükümlerini, yani ibadet, muamelat ve cezaları (ceza hukukunu), açıklayıcı (tafsili) delillerden çıkararak bilmek, tanımak" şeklindedir.

delillerden hüküm çıkarma yetisine sahip kişiye fakîh yani hukukçu denir. hükümleri çeşitli kaynaklardan öğrenen kişiye fakih denmese de bazen mecazen fakih dendiği olmuştur.

   witchorexia nervosa   31.12.2007 02:16
   #795230
 
reklamı kapat

yazdır