fransiz ihtilali

1.

1789 yılında gerceklesmis olan ve cagı degistiren milliyetcilik ihtilalidir .

   zibidigibi   08.09.2006 20:55 ~ 20:55
   #34514
2.

özgürlük, milliyetçilik, kardeşlik yaymak istedikleri en büyük kavramlardır.
bu ihtilalle birlikte zenginler alaşağı edilmiş ve yönetimi işçiler ele geçirmeye çalışmıştır.
avrupa tarihinde çok büyük bir öneme sahiptir. işçiler bu ihtilalle birlikte söz sahibi olmuşlar va her yeri yakıp yıkıp haklarını aramışlardır.

   nuni   23.02.2007 20:40
   #233657
3.

<bkz: iki şehrin hikayesi>

   nuni   23.02.2007 20:41
   #233659
4.

çağımızın bir çok toplumsal,siyasal ve başka alanlarda da ortaya çıkan kurumlarının oluşmasına sebep olan, önemi tam anlaşılamamış olan tarihi olay.

   sehzade   28.02.2007 16:41
   #241143
5.

bizi beğenmeyen, götüyle gülen, terörizm meraklısı diye nitelendiren sikimin uşağı avrupaya, dönüp de bir kendi tarihine bakmasını önereceğim ihtilal.
bre zındıklar, fransız ihtilalinde nehirleriniz kelle ve insan vücutlarından akmaz olmuştu, kimi beğenmiyorsunuz siz?
hem bu ihtilal öyle eski bir tarihte de değildir, dikkat eyleyiniz 18. yüzyıldır.

   nuni   24.05.2007 13:02
   #419311
6.

kesinlikle yanlıştır,aslı fransız devrimi'dir.ihtilal ve devrim ayrı şeylerdir.ihtilalde rejimler kökten değişmezler.<bkz: 12 eylül>.
fakat devrimler böyledir.çok kanlı olur.her şey değişir.sabah uyandığınız da dünyanızın tamamı değişir.

   korn   24.05.2007 14:49
   #419481
7.

1789 yılında fransa'da krala karşı halkın uyanışı olarak kabul edilir.gerçek bir mücadele örneğidir.yakın çağı başlatan olaydır ayrıca.

   korn   24.05.2007 14:51
   #419486
8.

kesinlikle bir gecede ortaya çıkmamış ihtilaldir. ne kadar sözlüğümüzde siyasi tarihten bihaber tarihçiler olsa da, sözkonusu devrimin temelleri fransanın bilinen en büyük hükümdarlarından kral 14. louis döneminde atılmaya başlanmıştır. ihtilalin pekçok iç ve dış sebebi vardır. mesela ingiltere ile girişilen ancak getirisinden fazla götürüsü olan, saray sefa içinde yaşarken halkı sefalete sürükleyen 100 yıllık savaşlar gibi mesela. tabiki tüm siyasi tarih konuları gibi yaz yaz bitmez. devamı bir ara gelir.

   apeas   16.07.2007 16:34
   #547883
9.

bir gecede yapılan bir devrimdir. önemli olan temelinin ne zaman atıldığı değil, ne zaman başlanıp ne zaman bitirildiğidir.

etajenero meclisinin 5 mayıs 1789’da versay sarayında yaptığı toplantıya 2 grup halinde soylular ile rahipler ve köylüler katıldı. burjuvalar milletin gerçek temsilcileri olduklarını ve bireysel oy kullanmaları gerektiğini söylediler. kral 16. lui meclisi dağıtmasına rağmen burjuvalar salonu terketmeyince yabancı askerlerden oluşan bir birliği paris’e getirdi.

bu hareket devrim hareketinin fünyesini ateşledi. 14 temmuz 1789’a kadar süren çatışmaların sonucunda ordu geri çekildi ve bu durum devrim işleminin başlamasına neden oldu. o gece devrimciler bastil hapishanesini bastı ve mahkumları serbest bıraktı, 28 ağustos 1789’da insan hakları evrensel bildirgesi yayınlandı, kral ve kraliçe idam edildi, ve devrim tamamlandı.

   neldock   16.07.2007 16:43 ~ 30.04.2008 16:54
   #547906
10.

burjuva olarak tabir edilen kimselerin cikarlarina göre siyasette daha cok yer almak istemesi üzerine halki galeyana getirip krali alasagi ettikleri ihtilaldir.*

   umbilicus   16.07.2007 17:14
   #548004
11.

insanlığa çağ atlatan olaydır. ancak yapıldığı ülkede pek anlaşılamamıştır çünkü onlar konuya fransız kalmışlardır.

   genel_izleyici   16.07.2007 17:16
   #548010
12.

fransanın ünlü sloganının doğmasını sağlamış çok önemli bir ihtilaldir.
<bkz: liberté> => özgürlük
<bkz: égalité> => eşitlik
<bkz: fraternité> => kardeşlik
malesef ki bu ihtilal, sonuncu ilkenin kaybolmasını sağlayamamıştır.
<bkz: stupidité> => aptallık

   vampir tavsan   16.07.2007 17:19
   #548017
13.

<bkz: sekülerizm>

   hannibal   02.06.2009 22:55
   #1419574
14.

<bkz: seküler>

   hannibal   02.06.2009 22:55
   #1419575
15.

fransız edebiyatının başlıca konularından olmuş, o devirde yazılan birçok romanda bahsedilmektedir.

   safiyane   02.06.2009 23:06
   #1419591
16.

1789'da tanrı yerini halka bırakmıştır. tam olarak sorun tanrının yerine yine yozlaşmış bir usun zamanla yer etmesidir. şimdi özgür halk her zaman doğruyu mu söyler? bunun a priorisi; halk özgür mü olmuştur?

   darkofdirt   30.01.2010 19:41 ~ 19:42
   #1903346
17.

"vox populi, vox naturae" *

"yasaların dışında, her şey kısır ve ölüdür" der saint-just.

fransız ihtilali bize bunu verdi, şimdi tanrının yerine insan konulduğunda insana uygun yasalar ortaya çıkmak zorundaydı. bu durumda erdem de bu olmuş oldu. değişen şeylerde yozlaşır. sistemin tanrı yerine koyduğu yine aynı yolu izleyecekti, doğa kendi soyut kurallarını yaşattı, olan buydu.
* halkın sesi, doğanın sesi.

   darkofdirt   30.01.2010 19:48
   #1903365
18.

ihtilal sırasında halk düşmanı ilan edilen kitleler sokaklarda idam edilirken, giyotinler yetmeyince kasaplar çağırılıp satırlarla insanlar doğranmıştır,
öyle bir aydınlanma, öyle bir devrim, öyle bir insancadır işte,

bazı bebelere ezberletilmiştir bu tarih, çok muhterem boklar yendiğini sanar bu bebeler bu tarihte.

<bkz: halk mahkemeleri>

   buyuk resmi cizen adam   30.01.2010 19:50 ~ 19:53
   #1903366
19.

<bkz: celiskili gorunen pratik eylemler> (dolu)

sanırım fransız ihtilalini de bu bağlamda değerlendirebiliriz.

   buyuk resmi cizen adam   30.01.2010 19:52
   #1903369
20.

her devrim kendi fesatçılarını da doğurur.
bunlar yalnızca aristokrat olmaz aynı zamanda cumhuriyetçi de olabilirler. öğreticidir.

   darkofdirt   30.01.2010 20:04
   #1903392

12 

 

sayfa

 / 2 

reklamı kapat

yazdır