freud un psikoseksuel gelisim kurami

1.

freud, kişilik gelişimi bakımından ilk çocukluk yıllarındaki yaşantıların önemini vurgular. freud’un kuramı psiko analitik kuramlardan birisidir. bu kurama göre normal gelişimin sağlanması için, gelişimin her döneminde bireyin temel ihtiyaçlarının doyurulması gerekmektedir. eğer temel ihtiyaçlar karşılanmazsa kişilik gelişimi engellenir

psiko analitik kurama freud’a göre cinsel yaşam doğumu izleyen zamanda başlamaktadır. freud’un psiko analitik kuramı ,psiko seksüel gelişimi her biri yeni bir sosyalleşme sorunuyla nitelenen beş temel döneme ayırmıştır.

oral donem
anal donem
<bkz: fallık donem>
gizil donem
genital donem.

*oral donem: bu dönem 0-1 yaş arasındaki bebeklik dönemini kapsar. oral dönemde temel haz kaynağı emmedir. emme pasif ve bağımlı bir davranıştır. freud’a göre anne ya da anne yerine geçen yetişkin tarafından çocuğun memeden erken kesilmesi ya da aksine çok uzun emzirilmesi onun bu döneme bağımlı olmasına neden olmaktadır.emme ihtiyacı daha sonraki yaşamında da sürmektedir. örneğin, öğrencilerin sinirli ve gergin olduğunda tırnak yemeleri, freud’un oral bağımlılık olarak tanımladığı durumun bir göstergesidir. psikoanalitik görüşe inanan psikologlara göre çocuğun yaşama küsmesi ya da onu sevmesi annenin tutumuna bağlıdır. çocuğun ilerde göstereceği ruhsal özelliklerin temelini oluşturur. örneğin,çocuğun birden bire sütten kesilmesi yaşama küsmesine yol açar. bunu yapan anneye karşıda çocuk düşmanlık duyguları geliştirir. sevme ve düşmanlık duyguları gibi iki zıt durumda kalan çocuk bilinçsiz olarak ruhsal bir çatışmanın içine girer. böyle bir kimse anne aracılığıyla diğer insanlara karşı olan sevgi ve bağımlılığını da yitirir. buda onun toplumsal gelişimini gene olumsuz yönde etkiler. “doğumdan önceki bir yıl oral dönem olarak anılmaktadır. bu evrede haz kaynağı,pasif ve bağımlı bir davranış olan emmedir. freud’ a göre bebeğin bu evrede anne tarafından aşırı şekilde emzirilmesi veya memeden kesilmesi oral evreye takılmakla sonuçlanır. dolayısıyla ağız yoluyla haz alma davranışı ilerde başka yaşantılara genellenmekte ve kişilik oral karakter kazanmaktadır. oral karakterdeki kişiler gergin bağımlı ve karmaşık bir duygusal yapıya sahiptirler.

*anal donem: ikinci gelişim dönemi olan anal dönem 1-3 yaşlarını kapsamaktadır. bu dönem idrar ve dışkı çıkarma ile ilgilidir. çocuk bu dönemde kendini ve çevreyi kontrol etmeyi öğrenir. sinirli,hoş görüsüz ve cezalandırma yoluyla tuvalet eğitimi veren anne baba ya da bakıcılar,çocuğun bu döneme bağımlı kalmasına neden olurlar. (annenin bu dönemdeki tutumu ve dışkılama işlemine ilişkin kendi duyguları çocuğun ileride sahip olacağı karakter özelliklerini önemli oranda etkiler.( daha ileriki yaşlarda bu durumun bilincine varan kimi çocuklar anormal davranışlar göstererek çeşitli cisimlerden yararlanma yolunada gidebilirler.

*fallık donem: bu dönem ,aşağı yukarı 3-6 yaşları arasını kapsamaktadır. çocuklar bu dönemde genital organlarından zevk aldıklarını fark ederler. karşı cins ebeveyne açık olarak daha fazla sevgi gösterisinde bulunurlar. gelişimin bu döneminde cinsel organlarının işlevlerine ilişkin cinsel ve saldırgan içerikli duygular önem kazanır.oedipus karmaşası,farklı cinsten olan ebeveyne karşı cinsel duyguların aynı cinse olana karşı ise düşmanca duyguların oluşması ile belirlenir. freud, son derece önemli kişisel ve duygusal gelişim yüzlerinin bu ilk 7 yılda biçimlendiğini savunur. psikanalistlere göre çocuğunda kendine özgü bir tür cinsel yaşamı vardır fakat bu büyüklerinkinden çok ayrıdır. çocuk cinsiyetini de bu evrenin başında öğrenir. 3-4 yaşlarında iken çocuk nasıl doğduğunu sorar. bu zamanda atlatmaca yanıtlar yerine doğru yanıt verme yolu tutulmalıdır. bu yapılmazsa bu sorunlar çocukta birer karmaşa biçimine dönüşebilir ve sürer gider. 4-6 yaşlarında ya da bu yaşları izleyen zamanda çocuk cinsel organlarıyla oynayarak kendi kendine bir tür doygunluk duyar.

*gizil donem: 6-12 yaşları arasındaki dönem gizil dönem adını alır.bu dönemde çocuk cinsiyetle ilgili konulardan hoşlanmaz. kendini daha çok oyuna verir.çocuklar sevgi gösterilerini ev dışında arkadaşlarına yöneltirler. sürekli etkinlik içinde olan bu okul çağı çocuğunun çabalarına karşı çıkılırsa ,çocuk yaptıklarının değersizliğine inanır ve aşağılık duygusuna kapılır. tersine amaçlarının değerli olduğu hissettirilir ve desteklenirse çocuk işini mükemmel yapmayı başarır ve beceriler kazanır. 6-9 yaşlarında çocuk ergenlik dönemi çocuk ergenlik dönemi ile ilgili hazırlıklarını bilinç altında yapmaktadır. bu durgunluk döneminde çocuğun cinsel yaşamı büyüklerinkine hiç benzemeyen bir duygular ve eğilimler toplamıdır.

*genital donem: freud’un 5. dönemi fırtınadır. genital dönem adı verilen bu dönem ,aşağı yukarı 12 yaştan sonra başlar. hızlı fiziksel gelişme ve buluğa erme ile içsel,cinsel dürtüler artmaktadır. öğretmenler ,ergenin ilgi ve ihtiyaçlarını gelişim özelliklerini tanıyıp ,ona anlayışlı ve saygılı davranarak problemlerini çözümlemede yardımcı olabilirler. freud,psikolojiye yeni yöntemler ve görüşler getirmişse de nesnel psikolojiye değer veren psikologlar tarafından yeterli görülmemektedir. bununla birlikte ,ruhsal sorunların çözümünde bu görüşlerden yararlanılmaktadır. ergenlik döneminde ve sonraları cinsel enerji ,cinsel organlarda toplanır.yetişkinlikte kişinin kimi cinsel sorunları ilk basamaktakilerle birlikte ortaya çıkar.bu nedenle,çocuğun bu basamakları normal atlatmasına önem verilmelidir.

http://www.psikoloji.gen.tr/freud/index.htm

   alon so good   27.05.2009 12:05
   #1408021
2.

#1175099

   alon so good   27.05.2009 12:06
   #1408024
3.

bir çok insanın tepkisine yol açmıştır freudun dönemleri. çünkü içinde ayıp, günah, tükaka diye yıllardan beri baskı altına alınmış "bilinaltına itilmiş" dürtüler mevcut. okuyunca anlıyorsun bi şeyleri dönemlerini düşünüyorsun dönemleri okurken. hak veriyorsun bi yerde. hatta bazen oluryor ki bi insana bakıp a bunun şu döneminde sorun var deyip freudçuluk bile oynuyorsun.

öğrenmek lazım bişeyler okumak lazım kabul edersin etmezsin saçma bulursun bulmazsın, hayatını anlarsın, ne sıçmık şey der üstünü çizersin ama okumak lazım bazı şeyleri.

   oryantalistoryantal   10.07.2009 15:40
   #1484084
4.

+ biz de osmanla onu konuşuyoduk geçen. dedik nolucak böyle froyd abi.

- sktirin lan. onu konuşuyolarmış..

+ abi biz seninle artık arkadaş olmak istemiyoruz.


<bkz: yiğit özgür>

   kenan asilsoy   10.07.2009 15:43 ~ 15:44
   #1484089
5.

<bkz: sanal dönem>

eğer bu dönemi görseydi, bir cilt de bu konu hakkında yazması gerekecekti. rahmetli vakitsiz gitti.

   kechi   10.07.2009 15:58
   #1484123
 
reklamı kapat

yazdır