fuzuli

1.

buyuk sair...

   kesik   02.04.2006 19:25
   #1291
2.

şmdi öğrendiğim kadarıyla arapçada iki tane fuzuli varmış. biri gereksiz anlamına geliyor, diğeri de faziletli. sanırım bizim şairin adı ikincisi gibi yazılıyor ama emin değilim

   skaan07   07.09.2006 15:03
   #32540
3.

beni candan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı?
felekler yandı âhımdan murâdım şem’i yanmaz mı?

kamu bîmârına cânan devâ-yı derd eder ihsan,
niçin kılmaz bana derman beni bîmâr sanmaz mı?

şeb-i hicran yanar cânım töker kan çeşm-i giryânım,
uyarır halkı efgaanım kara bahtım uyanmaz mı?

gül-i ruhsârına karşu gözümden kanlı akar su,
habîbim fasl-ı güldür bu akar sular bulanmaz mı?

gamım pinhan dutardım ben dediler yâre kıl rûşen
disem ol bi-vefâ bilmem inanır mı inanmaz mı?

değilim ben sana mâil sen ettin aklımı zâil.
bana ta’neyleyen gaafil seni görgeç utanmaz mı?

fuzûlî rind-i şeydâdır hemişe halka rüsvâdır,
sorun kim bu ne sevdâdır bu sevdâdan usanmaz mı?

   yogi   23.09.2006 02:08
   #51065
4.

beyhude, boş, gereksiz.

   vito andolini   05.11.2006 17:46
   #99561
5.

fazladan olup boşu boşuna söylenen söz.vazifesinden hariç lüzumsuz şeye teşebbüs eden.

   zerzevat adam   08.12.2006 04:54
   #135266
6.

ey fuzluli bir am icin gittin gurbete am derindir am serindir am ferahlik verir millete ye kebabi ic rakiyi vur karpuz gibi gote bu kafayla nah gidersin cennete..
<bkz: am>
<bkz: am suyu>

   masaimara   08.02.2007 10:48
   #208821
7.

aşk derdiyle hoşem el çek ilacımdan tabib
kılma derman kim helakim zehri dermanindadır.

var mı ötesi?..

   donmanoktasi   17.03.2007 23:32
   #271068
8.

mahlası başka şairler tarafından çalınmaması için bu ismi seçmiş. mezarı bir yol yapımı esnasında kaybolmuştur.

   donmanoktasi   17.03.2007 23:38
   #271079
9.

şairin ismi , sanıldığının aksine , "gereksiz" değil "faziletli" anlamındadır.

   mehmaemken   17.03.2007 23:41
   #271085
10.

oğuz boylarından olan şairin asıl adı mehmetdir.
türkçeyi ,arapçayı ve farsçayı çok iyi bilmektedir.
bütün ömrünü bağdat ve çevresinde geçirmiş,çıkan bir veba salgınında kerbala'da ölmüştür.

   louis althusser   18.03.2007 00:09
   #271148
11.

"bende mecnun'dan füzun aşıklık isti'dadi var
aşık-ı sadık benim mecnun'un ancak adı var"
berceste beyitiyle insanı kendinden alan divan şairi.

   tekerleksiz araba   26.04.2007 22:02
   #353480
12.

ne fuzuli adam bu diyeni allah tas yapar..

   fraternite   26.04.2007 22:02
   #353481
13.

<bkz: söylesem tesiri yok, sussam gönül razi degil> sözünün sahibi sair.*

   umbilicus   15.07.2007 11:00
   #544402
14.

gereksiz, fazlalık anlamına gelen sözcük. ayrıca türk edebiyatının en önemli şairlerinden biridir.

   ahakafasiyarildi   15.07.2007 11:03
   #544404
15.

birgün fuzuli ile ruhi yolda yürürken arkadaşına takılmak isteyen ruhi şöyle demiş : bu köpek burda fuzuli, buna cevaben usta şair şöyle demiş : al taşı vur beynine çıksın ruhi.

   tencarto   15.07.2007 13:40
   #544831
16.

"selam verdim, rüşvet deyu almadılar" sözüyle beni gönülden yaralayan büyük üstadım.

   nerde o eski gunler   08.09.2007 15:24 ~ 15:25
   #658654
17.

ey varı yok eyleyen yoku var;
yok varlığında zann ü inkar.

(ey varları yok eden ve yokları da var eden (yüce tanrı)! senin varlığın hususunda şüphe ve inkar asla olamaz!)

   zyucel   01.11.2007 20:14
   #703408
18.

yalnızlık başka nasıl anlatılır ki:

ne yanar bana kimse ateş-i dilden özge*
ne açar kimse kapım bâd-ı sâbâdan gayrı*

   stoltz   12.11.2007 15:38
   #720721
19.

aşıklar zelil ve bayağı olur. safâ ve saygınlık, sevilene yaraşır.
aşk ayıbı zamandır.
aşk, canın belasıdır.
aşksız güzellik bayağıdır; güzellikse aşk pazarında mezad...
cana tamah etme, can elbet geçicidir.
cesaret ve edep atalar mirasıdır.
cihanda eski usuldür, fayda arayan, zararı da istemiş olur. sevgili isteyen, eziyete hazırlanmalı; define arayan yılanı göze almalıdır.
deliye hazine değil, virane gerektir.
dünyada ümit bir direktir.
dünyaya ümit tutmak olmaz; asla ölümü unutmak olmaz.
ebedi sevgi ezelde takdir edildiyse, bu kader kaza ile önlenebilir mi?
evlad can cevherine bedeldir; evlad bırakan ad bırakır.
güzelliğin vasıflarını söylemek için söz çoktur; ama güzelliğin tatlılığına hiç söz yoktur.
güzellik olmasa aşk ortaya çıkmaz; aşk olmasa güzellik yüz göstermez.
hicran vuslatın gecesi ise; vuslat firakın şafağıdır, fecridir.
iyi haber karınca hızıyla yürüyemezken, kötü haber şimşek süratiyle yayılır.
kızlar gizli gerek. gizli olduğu için değerli değil midir hazine?

nefes hesabıyla sona erince ömür, ya bir kurtuluş ve muştu; ya bir başlangıç ve korkudur.
söylesem tesiri yok; söylemesem, gönül razı değil.

topraktan olanı toprağa vermek gerek.
varlık gam tuzağıdır, hür olmak yoklukladır.
vuslat olunca ayrılıktan korkmak gerek.
vuslat! ah! ne efsunkâr bir kelime, ne kutlu bir an!..
zaman!... ah zaman!... hem dost, hem düşman.
zincir, deliye gerektir

   prefactus   09.12.2007 19:43
   #763131
20.

aşk odu önce düşer maşuka sonra aşıka.
şem-i gör kim yanmadan yandırmadı pervane.


budur fuzuli..
aşktır..
maşuk olma derdiyle yazmaz.. çünkü aşıktır o.
kemale ermiştir.
onun gibi yazacak başka bir divan şairi yoktur.
onun kadar aşığı da...

   ajoo   24.01.2008 11:58
   #831301

12 

 

sayfa

 / 2 

reklamı kapat

görseller

yazdır