galat i meshur

1.

dilde sık yapılan hataları ifade eden bir deyim. bu şekildeki dil hataları halk diline iyice yerleştiği için düzeltilmez, olduğu gibi bırakılır.
örnek:
mazohist > doğru
mazosist > yanlış

cirmin kadar yer yakarsın > doğru
cürmün kadar yer yakarsın > yanlış.

yukarıdaki örneklerde halk dilinde yaygın olanları yanlış olanlardır. galat-ı meşhur lügat-ı sahihden yegdir anlayışıyla doğru kabul edilirler.

   exnihilo   24.09.2006 23:43
   #52359
2.

beyine sinyallerin tam olarak ulaşamadığı anlarda baş gösteren hastalık. sayrılığa neden olan filoloji genidir.

doğru olan ; bedhah
yanlış olan ; bedbaht

cümle içinde kullanalım.

"mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. istikbalde dahi, seni, bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahili ve harici, bedbahtların olacaktır."

<bkz: cafer yukarıda sıçtı>

   hazreti muhabbet   07.12.2007 18:31
   #760392
3.

<bkz: galat-ı meşhur lügat-ı fâsihten evladır>

   greengrass   25.10.2009 12:31
   #1690904
4.

dilde yaygın olarak yapılan yanlışlara verilen ad. "meşhur yanlış" anlamına gelen farsça tamlama.

   muhabir   30.11.2009 04:19 ~ 04:20
   #1763973
5.

herkesin bildiği yanlış.

   zelisa   11.08.2011 21:15
   #2415823
6.

herkesin bildiği yanlış değil aksine hemen hemen herkesin doğru sandığı yanlıştır.

örnek vermek gerekirse ticaretle ilgilenen adama mesleği sorulduğunda "tüccarım" demesi bir galat ı meşhurdur. oysa tüccar, tacirler demektir. çoğuldur yani. ama o kadar yaygındır ki bu hata, osmanlıca hocamız bile dilimize bu şekilde girmiş kabul edip kullanabiliriz demişti.

   fraternite   14.10.2012 09:14 ~ 09:15
   #2561611
 
reklamı kapat

yazdır