içeriğin orjinalini görmek için buraya tıklayınız.

meydansozluk.com - yazdırılabilir versiyon

genclere tavsiyeniz nelerdir

1.

+ son olarak efendim genclere tavsiyeleriniz nelerdir ? bunu da alalım programı kapatıyoruz.
- etme esekle muhabbet kusturursun silme cam kirigiyla gotunu kestirirsin.
+ pardon. bana mı gondermeydi bu efendim ?
- o laflar boy boy seni sevsin atlı kovboy.
+ kes kes kes programı kes..

zibidigibi - 04.05.2007 18:44
#373694
2.

genelde tv sunucularının sanki gençlere mesaj verme zorunluluğu varmış gbi her zaman söyledikleri son söz.

esgi - 04.05.2007 19:19
#373775
3.

- hüseyin bey gençlere buradan tavsiyeleriniz nelerdir ?
- efenim genç zihinler, genç bedenler,tiril tiril, tertemiz, cillop gibi ahh ahh
- yayını keselim adam kendinden geçti...
---------
- erdinç bey gençlere buradan mesajınız olacak mı?
- korunmadan yapmasınlar !
- annanı.. canlı yayın. kes ! kes !

cayvesigara - 04.05.2007 19:26
#373803
4.

+evet efendim, son olarak gençlere tavsiyeniz nedir?
-valla gençlik bi daha gelmez, yiyin için zıçın zikişin. (penguen dergisinden)

postal - 04.05.2007 19:27 ~ 05.05.2007 23:11
#373804
5.

.............
- ee bu kadar konuştaktan sonra gençlere kesin bir tavsiyede bulunursunuz?
+ kim ben mi?ne tavsiyesi be.kim takar benim tavsiyemi!benim tavsiyemi alacak olanın ben ta yedi ceddinin a.q.
- şevki bey neler söylüyorsunuz?yönetmen arkadaşım,kameraman,kam..kam.kameraman,tele tele vizyon..
+ senin de a.q.

s: şükufe hanım hakikaten çok kutsal bir sizinkisi.gençlerimiz eminim sizin tavsiyelerinizi bekliyorsur.ekranlarımızın aracılığıyla,buradan gençlere ne söylemek istiyorsunuz?
ş.h.: haklısınız.gençlere özellikle şunu söylemek istiyorum.boş işlerele uğraşmasınlar.derslerine çalışsınlar bir de musikimize önemle hassasiyet göstersinler.bu arada çok çirkin ve yaşlı olduğum için kimse beni beğenmiyor.
s: aman efendim tevazu gösteriyorsunuz.
ş.h. : yok kızım yok kimse artık beni mikmiyor.gençler!! benii mikene bütün malımı mülkümü vereceem.
s.aman efendi...
ş.h.:mikin lan beni mikin...mikiiiiiiinnnn......

nagual - 04.05.2007 20:21
#373952
6.

kızlar icin : teklif edin. *

faten - 24.08.2007 06:35
#630182
7.

kutsal bir sorudur. cevaplaması istenen şahsiyet ister manav olsun ister cumhurbaşkanı hemen havaya girer ve hayatta kendinin yapamadığı/yapmadığı şeyleri sıralar.

- dürüst olun. *
- hiç bir şeyi dert etmeyin, büyütmeyin. *
- sevdiklerinizin kıymetini bilin. *
- hiç birşey sağlığınızdan değerli değildir. *

<bkz: dinime küfreden müslüman olsa>
<bkz: tencere dibin kara seninki benden kara>
<bkz: atma ziyaaaa>

irtifakaybi - 24.08.2007 09:10
#630237
8.

+kızım erkeklere güvenme!
-sen dedeme neden güvendin o zaman nine.
+ah ah sorma torunum, samanlıkta kanıma girdi.
-hönkk..

dedemdebaslikatardi - 24.08.2007 10:29
#630297
9.

her programda sanki zorunluymuş gibi mesaj verme kaygısına düşürülen zavallı konukları gördükçe iç geçirilesi konu.

esgi - 24.08.2007 14:52
#630785
10.

risale-i nur'un gençlere tavsiyesi.

sizdeki gençlik kat’iyyen gidecek. eğer siz daire-i meşruada kalmazsanız, o gençlik zayi’ olup başınıza hem dünyada, hem kabirde, hem âhirette kendi lezzetinden çok ziyade belalar ve elemler getirecek. eğer terbiye-i islâmiye ile o gençlik nimetine karşı bir şükür olarak iffet ve namusluluk ve taatte sarfetseniz, o gençlik manen bâki kalacak ve ebedî bir gençlik kazanmasına sebeb olacak.
hayat ise, eğer iman olmazsa veyahut isyan ile o iman tesir etmezse; hayat, zahirî ve kısacık bir zevk ve lezzetle beraber, binler derece o zevk ve lezzetten ziyade elemler, hüzünler, kederler verir. çünki insanda akıl ve fikir olduğu için, hayvanın aksine olarak hazır zamanla beraber geçmiş ve gelecek zamanlarla da fıtraten alâkadardır. o zamanlardan dahi hem elem, hem lezzet alabilir. hayvan ise, fikri olmadığı için, hazır lezzetini, geçmişten gelen hüzünler ve gelecekten gelen korkular, endişeler bozmuyor. insan ise, eğer dalalet ve gaflete düşmüş ise, hazır lezzetine geçmişten gelen hüzünler ve gelecekten gelen endişeler o cüz’î lezzeti cidden acılaştırıyor, bozuyor. hususan gayr-ı meşru ise, bütün bütün zehirli bir bal hükmündedir. demek hayvandan yüz derece, lezzet-i hayat noktasında aşağı düşer. belki ehl-i dalaletin ve gafletin hayatı, belki vücudu, belki kâinatı; bulunduğu gündür. bütün geçmiş zaman ve kâinatlar, onun dalaleti noktasında madumdur, ölmüştür. akıl alâkadarlığı ile ona zulmetler, karanlıklar veriyor. gelecek zamanlar ise, itikadsızlığı cihetiyle yine madumdur. ve ademle hasıl olan ebedî firaklar, mütemadiyen onun fikir yoluyla hayatına zulmetler veriyorlar. eğer iman hayata hayat olsa; o vakit hem geçmiş, hem gelecek zamanlar imanın nuruyla ışıklanır ve vücud bulur. zaman-ı hazır gibi ruh ve kalbine iman noktasında ulvî ve manevî ezvakı ve envâr-ı vücudiyeyi veriyor. bu hakikatın, ihtiyar risalesi’nde yedinci rica’da izahı var. ona bakmalısınız.

işte hayat böyledir. hayatın lezzetini ve zevkini isterseniz, hayatınızı iman ile hayatlandırınız ve feraizle zînetlendiriniz ve günahlardan çekinmekle muhafaza ediniz. her gün ve her yerde ve her vakit vefiyatların gösterdikleri dehşetli hakikat-ı mevt ise, size -başka gençlere söylediğim gibi- bir temsil ile beyan ediyorum:elhasıl, gençlik gidecek. sefahette gitmiş ise, hem dünyada, hem âhirette, binler bela ve elemler netice verdiğini ve öyle gençler ekseriyetle sû’-i istimal ile, israfat ile gelen evhamlı hastalıkla hastahanelere ve taşkınlıklarıyla hapishanelere veya sefalethanelere ve manevî elemlerden gelen sıkıntılarla meyhanelere düşeceklerini anlamak isterseniz; hastahanelerden ve hapishanelerden ve kabristanlardan sorunuz. elbette hastahanelerin ekseriyetle lisan-ı halinden, gençlik saikasıyla israfat ve sû’-i istimalden gelen hastalıktan eninler, eyvahlar işittiğiniz gibi; hapishanelerden dahi, ekseriyetle gençliğin taşkınlık saikasıyla gayr-ı meşru dairedeki harekatın tokatlarını yiyen bedbaht gençlerin teessüflerini işiteceksiniz. ve kabristanda ve mütemadiyen oraya girenler için kapıları açılıp kapanan o âlem-i berzahta -ehl-i keşfelkuburun müşahedatıyla ve bütün ehl-i hakikatın tasdikıyla ve şehadetiyle- ekser azablar, gençlik sû’-i istimalâtının neticesi olduğunu bileceksiniz. hem nev’-i insanın ekseriyetini teşkil eden ihtiyarlardan ve hastalardan sorunuz. elbette ekseriyet-i mutlaka ile esefler, hasretler ile “eyvah gençliğimizi bâd-i heva, belki zararlı zayi’ ettik. sakın bizim gibi yapmayınız.” diyecekler. çünki beş-on senelik gençliğin gayr-ı meşru zevki için, dünyada çok seneler gam ve keder ve berzahta azab ve zarar ve âhirette cehennem ve sakar belasını çeken adam, en acınacak bir halde olduğu halde اَلرَّاضِى بِالضَّرَرِ لاَ يُنْظَرُ لَهُ sırrıyla hiç acınmaya müstehak olamaz. çünki zarara rızasıyla girene merhamet edilmez ve lâyık değildir.

maskelim - 24.08.2007 19:03
#631294