genellestirilmis tercihler sistemi

1.

sanayileşmiş ülkelerin az gelişmiş ülkelerden ithal ettikleri sanayi mamullerine belli sınırlar içinde gümrük tarifesi uygulamalarını ya da düşük oranlı tarifeler uygulamalarını öngören sistem. az gelişmiş ülkelerin talebi ile gündeme gelmiş, 1971'de aet, 1976'da abd ve daha sonra da değişik tarihlerde japonya, iskandinav ülkeleri, avustralya gibi diğer sanayileşmiş ülkeler tarafından benimsenerek farklı biçimlerde uygulanmaya başlamıştır.

   masaimara   02.01.2007 09:33
   #165643
 
reklamı kapat

yazdır