gettolasma

1.

devletin asli unsuru ve yönetim anlayışına uyum sağlamakta zorlanan ya da bilinçli olarak bu uyumu reddeden kişilerin bir araya gelerek kendilerine özgür bir alanda varolmaya çalışması durumu. esasında türkiye'de henüz kullanılan ve bilinen bir kavram değildir ve fakat muhakkak sosyolojinin göz atması gereken konulardan biridir.
türkiye'ye bakıldığında ilk akla gelen şey fatih çarşamba civarında konuşlanmış ismail ağa cemaatidir. cemaat bu bölgede kendine has bir ortam yaratmıştır. girilen her sokakta bunu rahatlıkla görebilirsiniz.
sebepleri konusunda kesin bir fikir beyan etmek zor olmasına rağmen şunlar söylenebilir;
modern türkiye cumhuriyeti'in kurulmasıyla birlikte devrimlerin selahiyeti için herhangi bir karşı devrim ihtimaline karşı esasında pek çoğu sadece sosyal kuruluş olan tekke ve zaviyeler kapatılmış, bu insanlara ikinci bir yaşam alanı verilmemiştir. yasaklanan her kavram/fikir/ideoloji kendine mutlaka yaşamak için bir alan bulmak ister, bulamadığında da yaratır. "yasakçı zihniyet" karşı devrim ihtimalinin sona ermesinden sonra da kraldan çok kralcı bir yaklaşım sergilemiş ve sürekli bir tehdit korkusu yayarak bu hareketine "cumhuriyetin bekası" bahanesini öne sürmüştür. bunun gerçek ya da gerçek dışı olduğu savından ziyade irdelenmesi gereken konu fikirleri ve ideolojileri kontrol etmek yerine yasaklayarak yok etmeye çalışmanın ne derece doğru olduğudur.
cumhuriyetin kurulmasından bu yana geçen 80 yıllık süreçte yasaklanan ya da en azından kabul görmeyen bütün ideolojiler ölmek yerine "kenar mahalle" ya da "getto" adı verilebilecek yaşama alanlarını oluşturmuşlar ve öyle ya da böyle sürüp gitmişlerdir.
toplumsal uzlaşma adı verilen ve "ortak müşterekler" zeminine oturtulmaya çalışılan "barış" ortamının temel unsurlarını belirlerken bir tarafın ihtiyacına cevap vermeyen öneriler her seferinde uzlaşmayı daha da zorlaştırmış, bugün itibariyle devletin her yanı bir "gettolaşma" sorunsalıyla başbaşa kalmıştır.
büyük şehir özlemiyle yanıp tutuşan ve bir şekilde ona göç eden lümpen kitleler geldikleri şehirlerde tutunabilirse devletçe kendisine öğretilen bütün fikirleri kayıtsız şartsız kabul ederken, tutunamayanlar ise kendilerine daha yakın gördükleri "getto" insanlarının tarafına geçmiştir. çünkü daima tutunan kitle galibin, tutunamayan kitle ise mağlubun yanında yer alır. bu bir nevi altkimlik-üstkimlik sorunudur.

sözlüklerini yeni açan okuyucularımız için tekrar edelim;
gettolaşma; ülkenin asli unsuru ya da ideolojisi ile anlaşamayan bireylerin kendilerine underground yaşam alanları oluşturma hareketidir ve gün geçtikçe kontrolü zorlaşmaktadır.

   exnihilo   17.02.2007 15:42 ~ 15:42
   #221661
 
reklamı kapat

yazdır