golgenin golgesi

1.

risale i nur da sıkça kullanılan bir terim.

allah (c.c) isimlerinin tecellisinin gölgesini ifade etmek için kullanılır.

   mask   12.06.2007 17:32
   #463438
2.

puslu bir gecede, bulanık bir suda gördüğümüz parıltı.
güneş; asıl ışık kaynağı. ( allah (c.c) ilmi ilahisinde ki ismi )
ay; kaynaktaki ışığın yansıması. ( gölge )
sudaki parıltı; esas kaynaktaki ışığın, aydan yansımasının tecellisi. ( gölgenin gölgesi )

   mask   12.06.2007 17:34
   #463442
 
reklamı kapat

yazdır