gozyasi yolu

1.

1838 yılında yaşanan acı dolu olaya verilen isim.
1830 yılında abd başkanı andrew jackson tarafından çıkartılan yerli iskân yasası, abd hükümetinin amerikan yerlilerini karşı tavrını açıkça ortaya koyuyordu. buna göre mississippi nehrinin doğusunda yaşayan yerliler nehrin batı yakasına yerleştirilecekti. kabilelerin zorla yerlerinden edilmesi yasaya göre sözkonusu değildi. başkana yerlilerle toprak tahsis etme ve antlaşma yapma yetkileri tanınmıştı. 1834 yılında çıkartılan yeni bir yasayla yerlilere tahsis edilen topraklara girilmesi yasaklansa da bu yasa da delinecektir.
27 eylül 1830 tarihinde choctaw kabilesi antlaşma imzalayarak gönüllü olarak topraklarını terk eden ilk kabile olur. antlaşma sonucu topraklarını terk eden choctaw kabilesinin bıraktığı yerlere avrupalı yerleşimciler girer. yerli iskân yasası gönüllülük üzerine inşa edilmiş olsa da çoğu zaman hükümet yetkilileri tarafından suistimal edilmiştir. bunun en bilindik örneği cherokeelerle yapılan antlaşmadır. 29 aralık 1835 tarihinde kabile liderlerinin onayı alınmaksızın bir ksıım yerliyle yapılan antlaşma kabile tarafından reddedilir ve yeniden düzenlenmesi istenir. bu sırada cherokeeler zorla topraklarından sürülürler. 1838 yılı boyunca yaşanan dramtaik olaylar sonucunda 4 bin kızılderili hayatını kaybedecektir. bu olay gözyaşı yolu olarak da bilinir.
izleyen dönemde beyaz yerleşimciler en batıdaki yerli topraklarını bile ele geçireceklerdir. yerleşimciler, çiftçiler ve ordu yerlilere yaşayacak hiç bir alan bırakmamacasına günümüzdeki tüm abd topraklarına hakim olacaktır.

   nurman   12.04.2012 17:15
   #2505736
 
reklamı kapat

yazdır