guler zere nin ozgur birakilmasi

1.

gerçekleşmiş olaydır.

   haci komunist   06.11.2009 20:22
   #1719645
2.

t.c. yasalarını bile anlayamayanlara kapaktır ammmına koyyyim (3m 3y kuralı).

hadi sokaklara dökülün t.c. yi protesto etmek için, yerse...
klavye ğobneleri sizi!

   ironick   06.11.2009 20:48 ~ 20:49
   #1719683
3.

güler zere sonunda anayasal hakklarını alabildi. hükümete, adli tıba ve size rağmen. af değil bu. kimse af istemedi üstelik. zamanında sadece ceza ertelemesi istenirken şimdi huzurlu bir ölüm için. unutmayın. af değil bu!

   slaw   06.11.2009 20:50
   #1719687
4.

güler zere yle birlikte 3 mahkum daha serbest bırakılmıştır aynı yasal haktan ötürü.

basit anlamda ''anayasal bir hak'' alınmıştır.
affedildi manşetlerini görür gibiyim. ne affı lan. af çıktı da bizim mi haberimiz yok.
onlar haklarını aldılar. geç bile kalındı...

   aquila   06.11.2009 21:15
   #1719770
5.

evet cumhurbaşkanının aşırı hasta ve yaşlı kişiler için af yetkisi kapsamında affedilmiştir.
mantığa aykırı da olsa cumhurbaşkanı kendine verilen af yetkisini kullanmayabilirdi.
teknik anlamda evet bu bir aftır.
güler zere hakkını almıştır diyenler şuna bir baksın boş boş atıp tutmak yerine.

http://www.anayasa.gov.tr/...ite/anyarg18/gozler.pdf

edit: cumhurbaşkanı güler zere ile birlikte üç kişiyi daha affetmiştir ki; affedilmesi için kampanyalar düzenlenmeyen bu kişilerin de afedilmesi, devlet bir kısım kişilerin talebiyle değil hukuk çerçevesinde yönetilir demek isteyerek ince bir ayar vermiştir.

   suspectdevice   06.11.2009 21:34 ~ 21:39
   #1719841
6.

güler zere'nin serbest bırakılmasını 6 aydır erteleyen devletin baskılara dayanamayarak gerçekleştirdiği yarı gerçek yarı yalan durum. bir de işin orospu çocukluğu boyutu yok mu, neymiş affedilmiş te özgür kılınmış. güler yoldaş kanserin 11. aşamasındayken serbest bırakın dedik, fakat ibrahim şahin'e hafızasını kaybetti raporu veren adli tıp ihtisas kurulu başkanı nur birgen olucak tek hücreli canlı güler zere'yi sağlam gösteren rapora imza attı. kamuyou oluşturulmasaydı güler zere serbest bırakılmayacak, hapishanede ölümü devlet tarafından izlenerek gerçekleşecekti. kaldı ki özgürlükten kastınız her an ölümü beklemek üzere salıverilmekse, güler zere içeride de oligarşiye teslim olmayarak özgür tutsaklığını sürdürüyordu.

   walking away   06.11.2009 21:48
   #1719882
7.

cumhurbaşkanlığı makamının yetkilerinden değil, görevlerinden olan hasta ve bunamışların affına ilişkin<bkz: özel af> af kararı vermek için gerekli raporlara göre af çıkarması gerekir. bu kişilere tanınmış bir ayrıcalık değil, avrupa insan hakları kapsamına giren anayasal bir haktır. isterse cumhurbaşkanını parmaklasın, bu tanınması zorunlu bir haktır.

   rhythmandsoul   06.11.2009 22:32
   #1719958
8.

men-su-bu ol-du-ğu te-rör- ör-gü-tü adı-na iş-le-miş ol-du-ğu suç-lar-dan do-la-yı ce-za-evi-ne ko-nul-muş ki-şi-nin has-ta-lan-dı-ğın-dan do-la-yı cum-hur-baş-ka-nı ta-ra-fın-dan af-fe-dil-me-sidir. *

   eser   06.11.2009 22:56
   #1720005
9.

hakta hak diye diretenler var. eğer hak olsaydı affetme yetkisi cumhurbaşkanına değil. adli tıp kurumuna verilirdi. yada ne bileyim başka bir tıbbi heyete.
edit: bu ne yılmaz?
aftır ağam af.
bazı şeylerin anlaşılması için vadi jargonu gerekiyorsa al sana.
link te verdim yukarda bi bak hacım.

   suspectdevice   06.11.2009 23:06 ~ 23:20
   #1720024
10.

güler zere su işlemiş midir ? evet
yargılanmış ve mahkum olmuş mudur ? evet
cezasını çekerken kanser denen illete yakalanmış mıdır ? evet...

ben babamı akciğer kanserinden kaybettim,hem de tedavi altındayken.güler zere kanserim,ölüyorum diye beline bomba bağlayıp bir yerleri uçurmaz paranoyak olmaya gerek yok.devlet,bir suçluya gecikerek de olsa huzurlu ölüm hakkı verdi.
ailesine sabırlar dilemekten başka çare yok.

   arpa suyu   07.11.2009 00:19
   #1720177
11.

mektubunda yaşama hakkının gaspediliği iddiasında bulunmuş. yargılanırken kendisine kaç kişinin yaşama hakkını gaspettiği sorulmuş mu? ha, sorulmuş. o halde müebbet yemişleri de hastalar diye çıkaralım dışarıya, iyileştirelim, iyileşince yine hapse atalım.
tekrar soruyorum, yargılarken bunu herhangi biri, aldıysa kimin canını niye aldığı, kime nerde kan kusturduğu, falanı filanı sorulmuş mu? ha, sorulmuş.
abdullah gülümüz af mı etmiş kendisini, yoksa dışarıya mı salınmış, her ne zımbırtı ise.
ben türkiye cumhuriyeti vatandaşı olan ve şu aralar yaşadığı konumdan dolayı asker-şehit-kürt-türk gibi şeylere çok ciddi bir şekilde hassasiyet gösteriyor olduğumdan dolayı, belki de zaten hep böyle olduğumdan dolayı, bilemiyorum, yasadışı terör örgütüne mensup olmuş, bununla ilgili suç işlemiş ve hapis yatmış olan kişinin dışarıya çıkarılmasını tasvip etmiyorum ve kişiyi, kendi içerimde affetmiyorum, acıma hissi de duymuyorum.
aynı şey benim çocuğumun da başına gelebilir, hell yea, benim çocuğum da masum kimsenin canına kıymayaydı der, geçerim. bağrıma taş basar, yardan da serden de geçerim. bizde böyle.
başka sorum yok sayın hakim.

   hande_sh   13.11.2009 15:40
   #1733544
 
reklamı kapat

yazdır