gurdjieff

1.

george ivanovich gurdjieff.. zerdu$tlukten, zen'e; tasavvuftan benmerkezcilige hemen hemen her konuda du$unmu$, soylemi$, etkilemi$ insan.. dorduncu boyut $ahanesini insanliga kazandıran gurcu filozof.. dogu ezoterizmini ogretmeye cali$mi$ eski beyoglu sakini..

   henry flower   28.12.2007 05:05
   #790441
2.

paris'te ruhsal bir okul kurmuş; ermeni-grek melezi olan; osmanlı, rusya, orta asya, avrupa ekseninde dolaşmış kişi.

paris'te ölmüştür.

<bkz: ekim bey>
<bkz: dördüncü yol>

   feline   18.10.2008 12:47 ~ 12:48
   #1059562
3.

“yüreğin gerçeğini özleyen, arayan, hayatın getirdiği problemleri çözmeye çabalayan, şeylerin ve olayların özüne ve kendi varlıklarının içine nüfuz etmeye çalışan sorgulayıcı zihinler vardır. bir insan sağlam şekilde muhakeme eder ve düşünürse, bu problemleri çözerken hangi yolu takip ederse etsin, kaçınılmaz şekilde kendisine dönmeli ve işe, kendisinin ne olduğu ve içinde bulunduğu dünyadaki yerinin ne olduğu probleminin çözümüyle başlamalıdır.”

g. ı. gurdjieff

   perilousness   08.08.2009 13:53
   #1530396
4.

george ıvanovitch gurdjieff 1866 yılında kafkasya'da fakir rum bir babadan ve ermeni bir anadan doğmuştu, çocukluğu kars'ta geçmişti ve 1949 yılında paris'te dünyaca ünlü bir öğretmen olarak vefat etmişti.

gurdjieff sistemini kurmadan önce bir gezgin olarak hindistan, tibet, orta asya, anadolu, orta-doğu ve mısır'da hayatın sırlarını öğrenmek üzere 20 yıllık bir arayış yolculuğuna çıkmıştı.
hayat hikayesini içeren olağan üstü insanlarla görüşmeler kitabında başından geçen bazı fantastik olayları anlatmıştır. bazı taraftarları bu olayları mecazi olarak alınması gerektiğini aktarmışlardır:
örneğin, mısırın kumlar öncesi kadim haritasının eline geçtiğini ve bununla mısır'da keşifler yaptığını, at üstünde gözleri bağlı olarak getirildiği pamir dağlarında varlığı saklanan kadim ezoterik bir merkeze girdiğini, gobi çöllerinde kayıp bir uygarlığın kalıntılarını bulmaya çalışan başarısız bir keşif ekibine katıldığını anlatıyor.

ayrıca, bu gezileri sırasında bazı kadim ezoterik okullara girdiğini iddia etmişti. anlattığına göre bu arayışta yalnız değildi ve kendilerine hakikati arayanlar diyen bir grubun bir üyesiymiş. bu grubun amacı çeşitli kadim öğretilerden bilgi kırıntıları toplamaktı, gurdjieff'in deyimiyle okullardan söz etmişken, sadece özel okullar vardır, genel okullar yoktur. her guru veya öğretmen kendi konusunda uzmandır, örneğin biri astronomdur, diğeri heykeltıraş, üçüncüsü ise müzisyendir. her bir öğrenci ilk başta onun uzman olduğu konuyu öğrenmelidir, daha sonra başka bir konu vs.. her şeyi öğrenmek bin yıl sürer...

ben yalnız değildim. aramızda bir çok uzman vardır. herkes kendi özel konusunda eğitim gördü. daha sonra bir araya geldiğimizde öğrendiklerimizi bir araya koyduk.

gurdjieff 1913 yılında taşkent'ten moskova'ya taşınır ve etrafına birkaç mürit toplayarak ezoterik okullunu kurar.

1915 yılında, ouspensky, gurdjieff'le tanıştığında rusya, birinci dünya savaşına girmek üzereydi. dokuz yıllık beraberlikleri olaylı geçmişti. rusya'da ekim devrimi bolşevikleri iktidara getirmişti ve gurdjieff müritleri ile birlikte ülkeden kaçarak birçok beyaz rus gibi istanbul'a göçmüşlerdi. bir süre sonra batıya iltica ederek 1922 yılında fransa'da okulunu kurdu ( prieuré, fontainebleau-avon'da ınstitute for the harmonious development of man). bütün bu olayları ouspensky mucizeler peşinde bir arayış, bilinmeyen bir öğretinin parçaları kitabında aktarmıştı.
esas teması insan yaşamın aslında bir uyku halinde geçtiğidir. uyanmak için özel içsel çalışmaya girmesi gerekir. sonucunda insan farkındalık ve daha yüksek bir şuur düzeyine ulaşır. bunu sağlamak üzere felsefi ve psikolojik seminerler dışında, bazı özel hareketler ve danslar uygulanır. aklın normal seyrini bozmak, farklı şuur hallerini uyandırmak için çeşitli yöntemler de kullanılır.

bu esrarengiz adam etrafındaki insanlar üzerine güçlü bir etki bırakmıştır. öğretileri dolaylı ve dolaysız bir şekilde yirminci asır üzerine derin bir iz bırakmıştır. birçok batılının sufizmi anlamasına ve benimsemesine yol açmıştır.
gurdjieff'in modern okültizmdeki yeri bir sır açıklayıcısı olarak yaşayacaktır.

muhtemelen gurdjieff bütün bildiklerini aktarmadı, sistemi kısmen kendisinin akıl ürünüydü. hipnotizma ve magnetizma konusunda uzmandı, şifa gücü vardı ancak bunları dikkatlice gizlerdi. gurdjieff bir katalizördü, bir üstad olarak asıl misyonu insanlarda dönüşüm yaratmaktı. batıda bir çok tanınmış aydın, yazar ve düşünürü çekmişti.

asıl öğretileri sözlüdür ve öğretmen öğrenci, mürşid mürit ilişkisine dayanır. yazılı eserleri üç seri şeklinde yayınlanmıştır:
bunları bazı dizilere bölmüştü:
ilk dizi beelzebub'un torununa anlattığı masallar , bin sayfaya aşkın fantastik bir felsefi romandır. ikinci dizi olağandışı insanlarla görüşmeler (5) ise gudjieff'in yaşam öyküsüdür. üçüncü dizi ise yaşam sadece gerçek olduğum sürece gerçektir adlı eserlerdir.

ayrıca müritleri tarafından bir araya getirilen sözlerinden gerçek yaşamdan görüntüler (views from the real world). bunun dışında gelecek iyiliğin habercisi adında kısa bir eserlerini tanıtan bir kitabı vardır.

gurdjieff'in öğretileri dünyanın çeşitli merkezlerinde özel olarak yetiştirdiği kişiler tarafında halen yürütülmektedir.

eserleri arasında bir bale, 250 kutsal dans veya hareket, öğrencisi thomas alexandrovitch de hartmann (1886*1956) ile birlikte bestelenmiş iki yüz piyano eseri vardır.

*

   perilousness   08.08.2009 14:01
   #1530403
 
reklamı kapat

yazdır