habibi rafi

1.

sekizinci yüzyılda bağdât'ta yaşayan büyük velîlerden ve tâbiînden. koyun otlattığı için râî diye tanınmıştır. râî, çoban demektir. doğum târihi bilinmemektedir. bahreyn'de doğdu. 748 (h.130) senesinde bağdât'ta vefât etti. kabribağdât'tadır.

   ramiz   15.01.2008 18:34
   #818764
 
reklamı kapat

yazdır