halkcilik

1.

politik anlamda halkın istekleri doğrultusunda siyaset yapmak.

   exnihilo   30.08.2006 11:06
   #27464
2.

atatürk ilkelerinden biri.

   ugokhan   30.08.2006 11:15 ~ 27.06.2007 23:22
   #27467
3.

<bkz: atatürk ilkeleri>

   sherry   10.11.2006 10:11
   #104312
4.

halkçılık cumhuriyetçiliğin ve milliyetçiliğin doğal bir sonucudur. halkçılık herkesin kanun önünde eşit olmasını öngörmektedir
ataturk'ün kendi söylemiyle halkçılık ise:
iç siyasetimizde ilkemiz olan halkçılık, yani milletin bizzat kendi geleceğine sahip olması esası anayasamız ile tespit edilmiştir. (1921)
halkçılık, toplum düzenini çalışmaya, hukuka dayandırmak isteyen bir toplum sistemidir. (1921)
türkiye cumhuriyeti halkını ayrı ayrı sınıflardan oluşmuş değil fakat kişisel ve sosyal hayat için işbölümü itibariyle çeşitli mesleklere ayrılmış bir toplum olarak görmek esas prensiplerimizdendir. (1923)

   lavinia   27.05.2007 09:33
   #425760
5.

günümüz siyasetçilerinin artık unuttuğu ve görmezden gelmeye çalıştığı atatürk ilkesi.

halkın yanında olmak, halkın menfaati ve birliği adına çalışması gereken üst düzey makamların maalesef bağlı bulundukları ideoloji ve dış güçlerin etkisi ile onların istekleri doğrultusunda çalışmaları halkçılık ilkesini günümüzde tamamen silip atıyor.

   ona koma bana ko   27.05.2007 09:39
   #425765
6.

halkçılık, mustafa kemal’in tbmm’ye sunduğu ilkedir. halkçılık 13 eylül 1920’de uygun bulunularak 18 eylül 1920’de kabul edildi. ilkede tbmm’ni halkın sorunlarını, sıkıntılarını yeni bir örgütlenmeyle ortadan kardırmak ifade edilir. daha sonra cumhuriyet halk fırkası tüzüğü ile 1924 esasiye kanunu metinde ilkenin belirttiği hedefler ele alındı.

halkçılık (popülizm) ilkesinin anlamı, seçmene hoş görünme politikası olarak algılanmamalıdır. bu ilkenin anlamı, kader siyaseti güdenlerin, halkı soktuğu uyuşukluktan kurtarıp, onun „birlik ve beraberlik gücü“ne dinamizm kazandırmaktır.

halkçılık ve ulusçuluk bu anlamda birlikte düşünülmelidir."eğer bir ulus kendi yaşamı ve hakları için tüm gücünü ortaya koymazsa, onun için kurtuluş yoktur. biz işimize köyden, komşudan, çevremizdeki insanlardan, yani fertlerden başlayarak ilerleriz. her fert kendini kurtarmak için tüm becerisini ortaya koymak zorundadır. bu suretle aşağıdan yukarıya, tabandan tavana sağlam bir yapı oluşturulur". bu, mustafa kemal’in uygulamak istediği programın, bireylere yüklediği sorumluluğa ilişkin olağanüstü önem taşıyan bir saptamasıdır.

halkın ortak yaşam ve amaç bilincinin şekillenmesi ve güçlenmesi, işgalci kuvvetlere karşı başkaldırmada ve kurtuluş savaşı’nda olağanüstü özveriyle çalışmada ortaya koyduğu dayanışma sayesinde süreklilik ve anlam kazanmıştır. buna rağmen, bu gelişme kurtuluştan sonra da çeşitli önlemlerle desteklenmiştir. buna ilişkin olarak en somut örnek eşit haklar konusudur. yeni devletin kuruluşunda halkın sadece bir bölümünün fiili katılımı söz konusu olsaydı, büyük bir bölümünden yükümlülük beklemek safdillik olurdu.

mustafa kemal tarafından kurulan halk partisi’nin programında ki adı bile başlı başına bir programdır, halkçılık şu şekilde tanımlanmıştır: "bizim için insanlar yasa önünde tamamen eşit muamele görmek zorundadır. sınıf, aile, fert arasında bir ayrım yapılamaz. biz, türkiye halkını çeşitli sınıflardan oluşan bir bütün olarak değil, sosyal yaşamın gereksinimlerine göre çeşitli mesleklere sahip olan bir toplum olarak görmekteyiz."

bu anlamda her ferdin eşit tutulmasının gerçekleşmesi, ancak, eskiden kalan eşitsizliklerin ortadan kaldırılmasıyla mümkün olabilirdi. nitekim de öyle oldu.

bu konuda kaydedilen en etkili devrimci atılımlardan bazıları şunlardır:
•kadın-erkek eşitliği konusunda gerekli önlemlerin alınmış olması.
•öğretim birliğinin gerçekleştirilmiş olması.
•her yurttaşın öğrenebileceği yeni bir türk alfabesinin hazırlanması.
•her yurttaşın devlet organları önünde eşit muamele görmesi konusunda alınan önlemler.

   neldock   26.06.2007 15:45 ~ 29.04.2008 15:54
   #502477
7.

kısaca tanımı şudur, halk sizle aynı görüşte değilse, ona aptal diyebilirsiniz, ha aynı görüşteyseniz, bunu halk için yaptığınızı söyleyin. iyi iş görüyor.

   pul koleksiyoncusu   12.09.2010 20:51
   #2164930
 
reklamı kapat

yazdır