hamiltonyen spektrumu

1.

hamiltonyenin tüm özdeğerleri takımına enerji spektrumu denir. spektrum kesikli değerler ya da sürekli değerler veya ikisinden ibaret olabilir. genel olarak kesikli değerler bağlı durumlara (klasik mekaniğin kapalı yörüngelerine benzer) eşlik eder ve sürekli spektrum (açık klasik yörüngelere karşılık gelen) saçılma durumların eşlik eder.

kaynak:
kuark.org

   google   18.10.2008 20:47
   #1060120
 
reklamı kapat

yazdır