harputlu ishak efendi

1.

anadolu'da yetişen büyük velîlerden. harput'un percenç köyünde 1803 (h.1218) senesinde doğdu. babasının ismi abdullah efendidir. ilk tahsîlini harput'ta yaptıktan sonra, ilim öğrenmek için istanbul'a gitti. fâtihcâmii etrâfındaki sahn-ı semân medreselerinde ders gördü. istanbul'da uzun bir tahsîl hayâtından sonra icâzet, diploma aldı ve harput'a döndü. harput meydan câmii medresesinde ders verdi ve çok sayıda talebe yetiştirdi. talebeleri üzerine çok titreyen harputlu ishak efendi; "talebe, solmayan güle ve konuşan bülbüle benzer." buyururdu.

   ramiz   15.01.2008 19:01
   #818822
2.

harputlu ishak efendi, harput'ta iki sene kaldıktan sonraistanbul'a giderek ilim öğrendiği medresede ders vermeye başladı. sohbetlerinin tatlılığı ve ilminin yüksekliği ile kısa zamanda meşhur oldu. zamânın sultânı abdülazîz han tarafından saraya dâvet edildi. sultan ona huzur hocalığını verdi. sultan abdülhamîd han zamânında istanbul pâyeliği rütbesi verildi ve evkaf nezâretinde büyük bir komisyona üye oldu. 1855'te ise dârülmaârif hocalığına getirildi.

   alzheimer   07.11.2009 05:37
   #1720756
 
reklamı kapat

yazdır