hazine

1.

kişi, kurum veya devletlerin sahip oldukları taşınır ve taşınmaz mal varlıkları ile çeşitli hakları gösteren belgeler.

   masaimara   19.07.2006 18:35
   #13721
2.

mal sandığı, kasa yerinde kullanılan bir deyimdir.


osmanlılarda devlet gelirleri iki tür hazinede kayıt altına alınırdı. bunlar hazine-i birun (dış hazine), hazine-i enderun (iç hazine) idi. dış hazine; devletin adi ve daimi gelir ve giderlerinin kayıtlarını tutuyordu, iç hazine, savaş ve olağanüstü harcamalara ait yedek hazine idi. her yıl gelirden kısılan bir miktar para iç hazineye konulur, savaş halinde oradan sarf edilirdi. günlük harcamalar için oradan para alınmak zorunluğu doğarsa sadrazam ve maliye nazırı demek olan defterdar tarafından yazılı emir verirlerdi. ödünç alınan bu para sonradan iç hazineye tekrar ödenirdi.


bir ihtiyaç halinde taşınmak zorunda kalan çok miktardaki paraya da hazine denilirdi.


yeniçerilerin ulufeleri yani maaşları için düzenlenen "mevacib defteri"nin üçüncü kopyasına da "hazine" adı verilirdi. üç nüsha yapılan bu defterin birincisi "efendi kapısı"nda saklanır, üçüncüsü de padişaha hazine adı ile takdim edilirdi, ikinci nüsha da yeniçeri ağasına verilirdi. bu defter, ağa dairesi'nde saklanırdı. padişaha sunulan defterin silahtar tarafından eskisiyle karşılaştırılması da usuldendi.

   google   09.10.2008 07:44
   #1051315
3.

van ilinin, özalp ilçesine bağlı bir köy.

   gooky   07.08.2009 22:28
   #1529740
4.

kilidi açınca hepsi bizim kültürüdür hazine.
sütyen askısını indirince hepsi bizim kültürüdür tecavüz.
hep sahip olunamayandır hazine.büyük çabanın sonuna hep hazine vardır.gizemle alakalıdır hazine.

hazine imgeleri hep kadın imgeleriyle kesişir çoğu zaman.
kadınlar hazinedir demiyorum.ama
hazine peşinde koşanlar büyük abaza olabilirler diyorum.

   buytu   20.10.2009 05:52
   #1682624
5.

hazine, devlet malının saklandığı yer.

   alzheimer   05.11.2009 01:20
   #1714569
6.

keyifli dinlenesi fettah can albümü. içinde barınan şarkılar şöyle;

1. hazine
2. kahpe diller
3. ışıklı yol
4. oyuncak
5. armağan
6. unuttum
7. gecenin yarısı
8. aydınlık sabahlar
9. atmosfer
10. ara ara

   zelooo   17.12.2010 08:24
   #2256891
7.

sözlerini de yazalım tam olsun;

görmeyi denedim gönül gözüyle
yaşamadım bilmiyordum aşkmış hazine
sorun etmedim bakınca maziye
bir baktım bin ders aldım
kısmetmiş bugüne...
oysa sana ne kadar ihtiyacım vardı
yüzüme konan gülücükler uçup gitmiyor
yanında zaman ne kadarda kısaymış
yoksunya günler, geçip gitmiyor…

   zelooo   17.12.2010 08:31
   #2256895
 
reklamı kapat

yazdır