hekimoglu

1.

kurtlar vadisi dizisinin yeniden meşhur ettiği eski bir fatsa/ordu türküsü. uzun ve ilginç bir de hikayesi vardır.
sözleri şu şekildedir:

hekimoğlu derler benim aslıma
aynalı martin yaptırdım da (narinim) kendi neslime.

hekim oğlu derler bir küçük uşak,
bir omuzdan bir omuza (narinim) on arma fişek.

konaklar yaptırdım mermer direkli,
hekimoğlu dediğin de (narinim) aslan yürekli.

konaklar yaptırdım döşetemedim,
ünye fatsa bir oldu da(narinim) baş edemedim.

ünye fatsa arası ordu da kuruldu,
hekimoğlu dediğin (narinim) o da vuruldu.


türküde bahsi geçen "ünye fatsa arası da narinim ordu kuruldu" sözü sıklıkla ordu iliyle karıştırılır ancak burada kurulan ordu; hekimoğlu'nu yakalamak için kurulmuş devlet kuvvetleridir.

   exnihilo   19.07.2006 12:10
   #13468
2.

şarkı olarak söylenmeyen kısımlarıyla beraber metnin tamamı şöyledir:

hekimoğlu dediğin bir küçük uşak
bir o yandan bir bu yana sırmalı fişek

hekimoğlu dediğin bir cahil uşak
elinde martini belinde fişek

hekimoğlu’nun anası okarlı karı
eridi kalmadı dağların karı

hekimoğlu derler benim aslıma
aynalı martin yaptırdım kendi nefsime

bohçaarmut dibinde kaymak yedin mi
hulûsi’yi vuran hekimoğlu odur dedin mi

bohçaarmut dağını duman bürüdü
hulûsi ağa’nın kanları çayıra yürüdü

fatsa’nrın yoluna ordu da kuruldu
hekimoğlu ibrahim o da vuruldu

gelme hulûsi gelme vururum seni
al kanlar içinde koyarım seni

hekimoğlu ibrahim taştan bakıyor
elindeki martini canlar yakıyor

evlerinin önü arpa sergisi
hekimoğlu ibrahim ayva sarısı

konaklar yaptırdım mermer direkli
hekimoğlu ibrahim aslan yürekli

aynalı martinimiz gürcü seçmesin
muhacir milleti burdan geçmesin

alçaktan götürün benim isalımı
görmeyenler görsün de benim halımı

aman da hekimoğlu alınan oldu
hekimoğlu’nu vuranlar da allah’tan buldu

   exnihilo   08.01.2007 09:07
   #173785
3.

bazı yerlerde

ordu da kaymakamı puşttur pezevenk
hekimoğlu geliyor da narinim uçkur çözerek

eklentisiyle de söylenen bir türkü.

   sherry   08.01.2007 09:09
   #173786
4.

ordu dolaylarında yaşayan hekimoğlu yoksul bir annenin çocuğudur ve öksüzdür.çevresinde yiğitliği,akıllığı ve dürüstlüğü ile tanınan bir gençtir.yörede egemenlik kurmuş bir gürcü beyi vardır. bu gürcü beyi ayşa adında güzel ve narin bir kızla sözlüdür.fakat ayşa gürcü beyini sevmemekte ve hekimoğluna yanıktır.dostlukla arkadaşlık arasında hekimoğluyla görüşmeye başlamıştır.

işte bey bu ilişkiyi duyar duymaz hekimoğluna düşman olur ve ona savaş açar.hekimoğluyla teke tek görüşüp hesaplaşmayı önerir ve yer belirtir. hekimoğlu gözüpek mert bir genç olduğu için aynalı mavzerini kuşanıp tek başına gelmiştir.fakat bey sözünü tutmamış adamlarıyla beraber gelmiştir. adamlarından biri sabırsızlanıp hekimoğlunu yaylım ateşine tutarlar. hekimoğluyla beyin adamları arasında yaman bir çatışma olur fakat çatışma sonunda çemberi yararak kurtulur.

olaydan hemen sonra boluda tek başına yaşayan anasının yanına gider.anasında durumu anlatarak artık şehirde kalamayacağını belirtir. anasıyla helalleşip yanına mehmet adlı iki amcasının oğlunu alıp dağa çıkar.

dağa çıkış nedenini bilen yöre köylüleri kendisine kuçak açar. yoksul köylülerle dostluk kurar zenginlerden aldıklarını onlara yardım eder.

hekimoğlu artık gürcü beyinin korkulu rüyası olmuştur. bu yüzden kendisini sürekli jandarmaya şikayet eder ve izletir.fakat halk koruduğu için bir türlü ele geçiremezler.

hatta bir defasında beyin adamlarından birinin ihbarı üzerine hekimoğlunun kaldığı ev basılır,evin altında bulunan fırının ekmek pişirilen yerini delip kaçmayı başarır.hekimoğlu kaçar fakat iki amcaoğlu öldürülür.çiftlice köyüne inerek muhtarın evine gider. muhtar hekimoğlundan yana gözükür fakat beyin adamıdır ve onunla işbirliği içindedir.adamlarından birinin yardımıyla ihbar edilir ve etrafı jandarma ile çevrilmiştir. yaman bir çatışma olur.olayın sonucunda iki söylenti vardır:
1) hekimoğlu çatışmada çemberi yarsada fazla yara aldığından dolayı uzaklaşamadan ölmüştür.
2)atına atlayıp elini kanayan yarasına bastırarak orduya kadar gelip orduda ölmüştür.

   iskembedolmasi   25.06.2007 09:37
   #499193
5.

soner olgun tarafından güzel seslendirilmiş türkümüzdür.
<bkz: soner olgun>

   tahtasuyu   28.10.2008 10:58
   #1069936
6.

yine beni duygulandıran bir eser, kurtlar vadisinde çakırın vurulduğu sahneyi gözlerimizin önüne getiriyor.

   et dovecegi   27.03.2009 11:45
   #1277518
7.

bursa ambarı.

   1ronin   27.03.2009 12:38
   #1277588
8.

fena bir türküdür. kurtlar vadisine zamanında izleyici patlaması yaşatan türkülerdendir. gaza gelmek için dinlenmelidir, sinir anı özellikle.

   shytex   15.07.2009 04:53
   #1490612
9.

<bkz: hekimoğlu ismail>

   lascaux   15.07.2009 05:02
   #1490618
 
reklamı kapat

görseller

yazdır