hiristiyanlikta oruc

1.

hıristiyanlıkta oruç genelde yılın belirli ayı için konmuş bir ibadet biçimi değildir. kiliselerin ibadet takvimlerinde cemaati teşvik ve bir hatırlatma olarak oruç dönemleri yer almasına karşın imanlılar diledikleri zaman oruç tutabilirler.hıristiyanlıkta oruç, hıristiyanlıkta ibadet, hıristiyanların ibadetleri, nasıl ibadet ederler
orucu; kişinin kendini alçaltarak ruhsal olanı aramak için yiyecek ve içecek şeylerden belirli bir süre uzak durması olarak tanımlamamız mümkündür. oruçta esas olan; kişinin gurunun kırılması, günahlılığının farkında olarak pişmanlık duyup tövbe etmesidir.

kişi oruç dönemi boyunca bütün aklı, bütün gücü ve bütün kalbiyle tanrı?yı aramaya yönelir. genelde kutsal kitap?ta oruç bahsinin geçtiği yerlerde dua, yakarış ve tanrı?yı aramaktan bahsedilir.

   kacinkurbaasiyim   22.01.2007 13:39
   #188657
 
reklamı kapat

yazdır