histogram

1.

histogram, bir çeşit diyagram grafiğini belirten terim. histogramlarda veriler belirli bir biçimde gruplara ayrılır ve yükseklikleri bu gruplardaki frekansı gösteren, genişlikleri eşit sütunlar çizilir. grupların uygunsuz seçilmesi, histogramın görünüşünü bozar ve herhangi bir grafikte olduğu gibi, verilerin yanlış yorumuna neden olabilir.

   nicholai alexandrovic hel   22.11.2008 01:52
   #1092141
 
reklamı kapat

yazdır