icra iflas hukuku

1.

en zor ve dahi en kazık hukuk derslerinden birisidir.bir sürü kanun vardır fekat kanunların uygulanış şekilleri bir gariptir.yani anlatılmaz yaşanır ki seneye tekrar alacağım bir ders olması itibariyle tekrar yaşayacağım kendisini.dejavu misali.işlediği konular;

icra ve iflas hukuku dersi, borçların devlet tarafından zorla yerine getirilmesine ilişkin hukuki düzenlemeler bağlamında: icra organlarının görev ve yetkileri ile icra ve iflas hukukuna ilişkin diğer genel hükümleri, icra takip yollarından ilamsız icra yolu için izlenen prosedürü yani genel haciz yolu, kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ve kiralanan taşınmazların tahliyesi yollarını, bunların ardından icra hukukunun ikinci temel yolu olarak ilamların icrasını, ihtiyati haciz, icra iflas suçları, iflasa ilişkin usul ile iflas kararı sonrası müflisin malların tasfiyesi ve alacaklıların tatmini konularını ve ayrıca borçluların alacaklılarından mal kaçırmak amacı ile yapmış olduğu tasarrufların iptaline ilişkin iptal davaları ile bir anlamda borçluların icra ve iflas prosedüründen kurtararak borçların ödenmesinde yeni bir ödeme sistemini içeren konkordato konularını içermektedir.

   istanblue   23.06.2007 20:40
   #495219
2.

konuyla ilgili olaraktan. <bkz: icra iflas kanunu>

   delikli masrafa   23.06.2007 20:46
   #495243
 
reklamı kapat

yazdır