idil bulgarlari

1.

7-10'ncu yüzyılları arasında ortaya çıkan bir türk topluluğu. ılk bulgar hanlığının hazarlar tarafından dağıtılıp, ön bulgarlar halkının ikiye bölünmesinden sonra meydana gelmiştir, ve 13'ncü yüzyıla kadar toplu halde kalmış olan bir halk olmuşlardır.

ön bulgarların güneybatıya göç eden tunabulgarları bölümü 9'ncu yüzyılda hristiyanlığı, idil bulgarları ise 8'nci yüzyılda ıslam'ı kabul etmişlerdir.

idil bulgarlarının kuzeyde kurdukları hanlık, bölgede önemli ticari güce sahib olmuşdur. sonradan bu devletin kültürel mirası, cengiz hanın altın ordu'suna akmış ve en sonunda kazan-tatarları tarafından sürdürülmüşdür.

kazan tatarları 19'ncu yüzyıla kadar kendilerine hala "tatarlar" değıl "bolgarlar" denilmesine önem vermişlerdir. çuvaşlarda kendilerini idil bulgarlarının torunları olarak görürler. günümüzün milliyetçi çuvaşları, hala ülkelerinin adına "çuvaş cumhuriyeti" yerine "bolgar cumhuriyeti" adı verilmesi gerektiğini vurgularlar.

   witchorexia nervosa   08.01.2008 06:12
   #807310
2.

günümüzde <bkz: pomak> diye adlandırılırlar .kültürel etkileşimle islamiyeti seçmişlerdir fakat dilleri bulgarcadır .

   immigrant   16.05.2009 20:51
   #1386551
3.

hazarların baskısıyla volga ırmağı kenarlarına çekildiler. islamiyet ile tanıştılar.
alnışhan döneminde islamiyeti kabul ettiler.
13. yüzyılda moğol hkimiyetine girdiler. bugünkü kazan türkleri bunların devamıdır.

   ece kscg   10.02.2010 15:24
   #1927215
 
reklamı kapat

yazdır