ifraz

1.

ayırmak.

   painseeker   04.01.2007 05:50
   #168317
2.

imar kanunu ve buna bağlı yönetmelik uygulamalarında birden çok mülkiyet, ortaklık yada zilyetliğe sahip taşınmaz malların (arsa, arazi, bina vb.) yasalar nezdinde ve bilirkişiler aracılığıyla ayrıştırarak uygun parçalara bölünmesi işlemidir.

   ozgr   03.11.2007 02:56
   #705400
3.

salgı anlamına gelen biyoloji terimi.*

   o dan sonraki l u dan sonraki m   23.07.2008 13:10
   #982238
4.

bütünden parça ayırma. bölme.

   alzheimer   05.11.2009 07:22
   #1714879
 
reklamı kapat

yazdır