iklim tipleri

1.

dünya nın herhangi bir yerinde hava bütün vakit eşdeğer değildir. bir gün açıktır, ertesi gün rüzgar yapıt, sonraları birfarklı gün de don yapar. iklim, sıcaklık, yağmur, atmosfer basıncı ve bunların sene boyunca gösterdiği değişimler, gelişmeler gibi öğelerin bütünüdür.

kürenin yüzeyinde muhtelif iklim tipleri bulunur. dağılımları özellikle enleme, yani güneş ışınlarının eğilimine göre ayarlanır: ışınlar, dikine indikleri yerleri (ekvator), epey eğik indiklere (kutuplar) oranla epey daha çok ısıtır.

bir bölgenin iklimi, uzun 1 devre içinde atmosfer özelliklerinin (çeşitli yayınımların şiddeti, nemlilik, kimyasal bileşim vb.) belirli şekilde birleşmesiyle meydana gelir.

etki alanına ve süresine göre de iklim koşulları dörde ayrılır: yeryüzünün dolaşım kuşakları boyunca epey geniş 1 alanı devamlı bi şekilde etkileyen şartlar iklim kuşağını meydana getirir. bu kuşak içinde 1 kıtanın önemlice 1 bölümünü etkisi altına alan şartlar bölgesel iklim terimiyle belirlenir. bu da, daha kısa boyutlarda lokal iklim bölgelerine bölünür; 1 orman, kıyı vb. şartlar lokal iklim yaratır.

iklim kuşakları, ilk yaklaşımda, ekvatora paralel kuşaklar biçiminde sıralanır. sıcaklıklar ve yağışlar, başlıca iklim tiplerin belirleyen birçok model oluşturarak farklılıklar yaratır.

sıcak iklim:

dönenceler arasında, mevsimler, sıcaklık farkı göstermez(hava her sene sıcaktır), mevsim değişiklikleri yalnız yağış ve kuraklıktan anlaşılır. bu, tropikal iklim dir.

kurak 1 kış mevsimi, yağışlı 1 yaz mevsimi ve sıcaklığın bütün mevsimde yüksekliğiyle belirginleşir. ekvator iklimine geçilen aşağı enlemlere doğru daha kuraktır. atmosfer dolaşımı, alize rüzgarlarının etkisinde gerçekleşir; kıtaların batı cephelerinde, alizelerin yerin muson rüzgarı alır. yağışların yoğunluğuna göre, bitki örtüsü, sık orman birlikte savana arasında değişir.

ekvatora yaklaşıldıkça kurak mevsim azalır ve ekvator altında asla kalmaz: bütün gün akşama doğru yağmur yağar. bu, ekvator iklimi dir.

yıllık ortalama sıcaklıklar yüksektir(25 derece) fakat yıldan yıla epey az değişiklik gösterir. en sıcak ve en soğuk aylar arasındaki sıcaklık genliği de son aşama düşüktür. en yüksek sıcaklık farkları gece birlikte gündüz arasındadır. balta girmemiş ormandan buharlaşan suyun 1 bölümünü geri veren ekvator yağışları büyük ölçüde tropikler arası yakınsamanın 1 sonucudur; buna ilave olarak buna, ısıl konveksiyon gibi farklı tedirginlik tipleri de eklenir.

ılıman iklim:

hava sıcaklığı diğer iklimlere göre daha elverişlidir: kuzey yarımküresinde yıllık ortalama on birlikte 20 aşama arasında değişir ve rüzgarlar batıdan doğuya yapıt. kıtaların batı cephelerinin iklimi, iç ve doğu kesimlerinin ikliminin tersidir.

batı cephelerinde, denizden esen batı rüzgarları nem yüklüdür. yağmurlar genellikle yağar ve havayı yumuşatır: kışın don olayı seyrek görülür, fakat yazın da pek sıcak yapmaz. bu, okyanus iklimi dir.

kuzey okyanus iklimi, yüksek enlem nedeniyle okyanus etkilerinin azaldığı 1 iklimdir. yağışlar bol olmaktan epey, daha düzenlidir; hararet farklılıkları azalmışsa da kışlar serin, üstelik soğuktur.

kıtaların içine doğru girildikçe, rüzgarlar nemini yitirir. siyah iklimi nde hava daha kuru ve sıcaklıklar arasındaki fark çoktur: kışın don yapar, yazlar ise sıcak ve fırtınalı geçer.

akdeniz iklimi, ılıman kuşak birlikte sıcak kuşak arasında 1 geçiş bölgesidir. yazın kuru hava, tropiklerden yukarı çıkar, gök hep masmavi ve aydınlık, hava epey sıcaktır. kışlar, yumuşaktır; yağmur özellikle sonbaharda yağar. başlıca özellikleri sıcak olması, yazların kurak geçmesidir. kış yağışlı mevsimdir; fakat ilkbahar ve sonbaharda genellikle dar, fakat güçlü yağışlar görülür. kışın sıcaklıklar çoğunlukla düşük değildir.

tropikal enlemlerin akdeniz iklimi, kıtaların doğu cephesinde görülür. sıcaklıklar ve genellikle yağışlar artar.

çok soğuk ılıman iklim, sibiryanın büyük bölümüne ve kanadanın geniş 1 parçasına hükmeder. kışlar serttir ve dar 1 yaz yaşanır.

soğuk ılıman ikliminde soğuk daha azdır. deniz etkilerinin giremediği karaların iç kesimlerinde görülür.

mançurya iklimi, limitli 1 alana yayılan, soğuk ılıman iklimin 1 çeşididir, fakat yazları epey daha sıcak olur.

orta ılıman enlemler iklimi, kıtaların batı cephelerinde görülür. değişmez yağışları, yumuşak kış, hep serin geçen yaz mevsimleriyle hakikat okyanus iklmi budur.

soğuk iklim ( kutup iklimi )

kutup iklimi epey serttir, insanın yaşamasına uygun değildir. kışın sıcaklık bazıları vakit 30 derecenin altına düşer. şiddetli rüzgarlar, müthiş kar fırtınaları yaratır.yazın, güneş hiçbir vakit bütünüyle batmaz; hava sıcaklığı biraz yumuşar ve karlar kısmen erir. kutup iklimi enlemin etkisi altındadır.

kurak iklim

dönencelerin üzerinde nem yüklü rüzgarların gelmesin önleyen hava kütleleri yerleşmiştir. bu bölgelerde, hemen hemen asla yağmur yağmaz. sıcaklıklar hep aşırıdır: gece don yapabilir ve gündüz sıcaklık kırk derecenin üzerine çıkabilir.

bozkır ikliminde yağış epey azdır. yağışların büyük kısmı epey sıcak olan yaz mevsiminde düşer.

muson iklimi

muson iklimi hindistanı ve güneydoğu asyayı tesirler. muson, kışın kurak, karadan denize esen 1 rüzgardır. uzun 1 kış kuraklığından sonraları yaz musonu bazıları vakit taşkınlara yol açan bol yağmurlar getirir. dünya nın en epey yağış alan yeri himalayalar ın eteğindedir.

ç(alıntı).

   nicholai alexandrovic hel   23.11.2008 06:32
   #1092964
 
reklamı kapat

yazdır