ilham i tenasub

1.

ilham ve tenasüb sanatlarının birlikte kullanılmasıyla yapılır. iki anlamı olan bir sözcüğün, dize ya da beyit içinde belirtilmemiş anlamıyla diğer bazı sözcüklerin arasında anlam bakımından bağlantı kurularak yapılır. örnek:

ne güzel vâkıadır bu ki asup can gözünü
hâb-ı gaflette geçen ömrümü rü'yâ gördüm
zatî
(can gözünü açıp gaflet uykusunda geçen ömrümün bir rüya olduğunu görüp anlamam ne güzel bir olaydır. rüya, düş kelimelerinin kastedilmeyen ikinci anlamının hâb ve rüya sözcükleriyle ilişkisi vardır.)

   resul balay olmak   22.12.2009 19:03
   #1809850
 
reklamı kapat

yazdır