induvidualizm

1.

bireyciliktir.

   xko   14.04.2009 22:29
   #1316770
2.

nietzsche nin evrensel ahlak kuralları yani, ''ideal düzen'' hakkında görü$lerini açıklayan dü$ünce biçimidir.

   salt okunur   14.04.2009 22:30
   #1316777
 
reklamı kapat

yazdır