insanbilimcilik

1.

insanı kaba maddeci ve yaşambilimsel açıdan, doğanın bir parçası olarak inceleyen öğretilerin genel adı. alman düşünürü ludwig feuerbach'la rus düşünürü nikolay çernişevski bu anlayışın başlıca temsilcileridir. ayrıca mirtov takma adiyle yazan rus toplumbilimcisi p. lavrov da öğretisine bu adı vermiştir.

varoluşçuluk, uygulayıcılık, freudculuk vb. gibi birçok idealist öğretiler insanbilimci öğeler taşırlar. bütan bu öğretilerde insan baş gerçektir ve dünya insanın doğasından (tabiatından) türeyen bir olgudur.

   yazamaz   15.12.2007 11:19
   #771670
 
reklamı kapat

yazdır