internet yayinciligi

1.

zaman içinde gazete kavramında değişiklikler olduğu gibi gazeteci kavramı da tarihsel süreçte değişikliklere uğramıştır. artık gazeteciler, enformasyonu aktarmanın yanında enformasyonu işlemek sorumluluğunu da üstlenmiştir. gazeteciliğin yapısındaki bu değişiklik gazetecilik eğitim-öğretimine de yansımıştır. 21. yüzyılda geleneksel gazetecilik yerini “yeni gazetecilik sistemi”ne bırakmak durumunda kalmıştır.

çünkü geleneksel gazetecilik piyasanın isteklerini karşılayamaz hale gelmiştir. artık gazetecilikte amaç sadece haberleri aktarmak değil yorumlamaktan geçiyor. günümüzde “iletişim” çağımızın kilit kavramlarından biri haline gelmiştir. dijital devrim hayatın her alanında kendini hissettirmeye başlamıştır. teknolojinin bu denli ilerlemesi tıp, gazetecilik, bilim, sanat, reklam sektörlerinde kendini göstermiştir. artık insanlar nasıl ki bankacılık işlemlerini, alışverişlerini ve daha bir çok işlemi internetten yapabiliyorsa gazetelerini de internetten okumaya başlamıştır.

ülkemizde de ulusal çapta yayın yapan bir çok gazetenin internet sitesi mevcuttur. internetin yaygınlaşmasıyla diğer mecralar (yazılı basın, televizyon) ivme kaybetmeye başlamıştır. yazılı basında okuma, görsel basında görme ve duyma etkenken internet gazetesinde interaktiflik ön plandadır.

ses, görüntü ve yazının bir arada bulunduğu tek mecra internettir. okurlar, yazarlarla iletişime geçebilmekte haberlerle ilgili yorumlarını yazabilmekte, geleneksel gazeteden farklı olarak son dakika haberleri hakkında bilgi sahibi olabilmektedirler. hız ve anındalık online gazeteciliğin en önemli özelliklerindendir. gazetelerin internet reklam gelirleri normal gazetenin gelirlerini geçmeye başlamıştır. yayıncılığın ekonomik boyutu düşünüldüğünde online gazeteciliğin ne kadar önemli olabileceği ortaya çıkmaktadır. öyle ki birçok ulusal gazetenin toplam giderlerinin sadece %40’ı haberi toplama, yazma ve kurgulamaya ayrılmaktadır.

geriye kalan basım, pazarlama ve dağıtıma gitmekte olan %60’lık giderler ise, online gazetecilik ile ortadan kalkmaktadır. internet gazeteciliği ve yayıncılığı bölümü internet yayıncılığı alanında ihtiyaç duyulan önemli bir iş gücü açığını kapatacaktır. sektörde eğitimli ve nitelikli elamana duyulan ihtiyaç büyük ölçüde kalkacaktır. verimsiz çalışma önlenecek ve artı değer yaratılacaktır. geleneksel gazetecilik alışkanlıklarıyla internet ortamında online gazetecilik yapmak dijital çağda mümkün olmayacaktır.

<bkz: gazeteci>

   oytnx   31.01.2009 02:55
   #1180123
 
reklamı kapat

yazdır