iq ile eq nun kullanim mentalitesi

1.

çok uzak değil. 1760 ile 1829 arasındaki dönemde ’’sanayi devrimi’’ gerçekleşmiş, dünya’ daki tarım sektörü yerini teknolojik gelişmelere, sınai ve hizmet sektörlerine bırakmaya başlamıştır. son gelinen nokta da öyle büyük şirketler oluşmuştur ki; globalleşme kavramı ortaya çıkmaya başlamış, tabi bu gelişmelerin yanında; eğitim, mesleki eğitim, kişisel gelişim de paralelinde gelişme göstermiştir. şirketler büyüdükçe ve çeşitlendikçe, üretim ve hizmet alanlarında değişik pozisyonlarda kalifiye insan ihtiyacı duymuş ve bünyelerine alacakları insanları, çeşitli kraterlere göre seçme yönüne gitmişlerdir. iq ve eq testleri en bilinen uygulamardan biridir.

iq kısaca; ölçülmüş insan zekasının rakamla ifadesidir. ve 20. yy’ a damgasını vurmuştur. şirketler iş alımlarında yeterli bilgi donanımının yanı sıra, pratikliğe ve iş bitiriciliğe önem verdikleri için işe alımlarda adayları iq sınavlarına tabi tutmuşlardır.

eq ise; duygusal zekanın rakamsal ölçümüdür. ve bu da 21.yy’ a doğru kendisini göstermiş ve iq’ nun yerini almaya başlamıştır. şirketler, insanların davranış biçimlerini, işteki verimliliği ile doğru orantılı olarak görmüşler ve işe alımlarda eq testlerine yönelmişlerdir.

iq ve eq için; ’’kesin bir ölçüm değildir ancak doğruya yakın denebilir’’kabul edilen bir görüşdür. son yıllarda iki test bir arada uygulanmakta, iyi eleman seçimi için bu mentalite de kabul görmektedir.

   darkleon   21.03.2008 03:19 ~ 03:21
   #875606
 
reklamı kapat

yazdır