isim tamlamalari

1.

bir ismin anlamca daha iyi belirtilmesi için başka isimlerden yardım alma olayına denir. genellikle birinci isim tamlayan ikinci isim tamlanandır
<bkz: belirtili isim tamlaması>
<bkz: belirtisiz isim tamlaması>
<bkz: takısız isim tamlaması>
<bkz: zincirleme isim tamlaması>

   mileydi   17.07.2007 23:18
   #551312
2.

isim tamlamaları
*iki yada daha fazla ismin yan yana gelmesiyle oluşan öbeğe “isim tamlaması” denir.
isim+isim=> isim tamlaması tamlayan+tamlanan=>tamlama

tamlayan ekleri : -nin, -in, -im, -den (bunlar ses değişimine uğrayabilir.)
tamlanan ekleri: -i, -si, -im, -in, -imiz, -iniz, -leri (bunlar ses değişimine uğrayabilir.)

ali'nin kitabı, kalemin ucu, benim arabam, sizin aileniz, pencerenin camları


not: bazı tamlamalarda tamlayan eki olarak “-den, -dan” ekleri kullanılabilir.
bu ek seçme anlamı katmak için gelmektedir.
oturanlardan biri

not: bazı istisna durumlarda tamlayan ve tamlanandaki kaynaştırma harfleri yerine “y” harfi kullanılabilir.
suyun altı, şişenin suyu

not: “benim kalemim” tamlamasındaki “ben” zamiri “-im” eki almıştır. bu ekin aslı “-in” dir. fakat bu ek zamanla ses değişikliğine uğramıştır.

   nicholai alexandrovic hel   22.11.2008 05:28
   #1092346
 
reklamı kapat

yazdır