iskambil kagidi

1.

genelde 52 kagit iceren destedeki kartlarin her biri. bu kartlar sinek, karo, sinek ve kupa diye dort gruptur. her bir grubun 13'er karti vardir ve cesitli oyunlarda kullanilir.

   sherry   16.05.2006 19:08
   #6886
2.

oyun kartlarının nerede ve ne zaman ortaya çıktığı tam olarak bilinmiyor. 7. ve 10. yüzyıllar arasında çin'de ortaya çıktığı ve 13. yüzyılda marco polo tarafından avrupa'ya getirildiği tahmin ediliyor. hindistan'dan veya arabistan'dan geldiğini ileri sürenler de var arna bugünkü şekilleriyle kullanılmalarının 14. yüzyıl fransa'sına dayandığı kesin gibi.
o tarihlerde, fransa'da dört sınıf vardı ve iskambil kağıtlarındaki kupa, maça, karo ve sinek bu dört sınıfı temsil ediyordu. kupa bir kalkanı andıran şekli ile asil sınıfı ve kiliseyi, maça bir mızrağın ucunu çağrıştıran şekli ile orduyu, karo ticari deniz işletmelerinin eşkenar dörtken kiremitlerinden esinlenerek orta sınıfı, sinek ise yonca yaprağına benzeyen şekli ile köylüyü temsil ediyordu. bugün briç, poker veya benzeri oyunlarda, kupanın en değerli, sineğin ise en değersiz kart olmasının nedeni işte bu sınıflamadır.
aslında bizde papaz adı verilen kartın adı ingilizce'de kral (king), kızın ise kraliçedir (queen). vale veya oğlan için ilk zamanlarda düzenbaz anlamına gelen 'knave' kelimesi kullanılırken, günümüzde 'jack' ismi kullanılmaktadır. yani yabancı kartlarda kral ve kraliçe evli iken, bizde biraz yaşlı görülerek krala papaz adı verilmiş, kraliçeye de 'kız' denilerek oğlana layık görülmüştür.
bazı ülkelerde oyun kartlarında değişik isim ve semboller kullanılmasına rağmen, en yaygın olanı fransızların kullandıklarıdır. fransızlar 'maça' şeklini mızrağa benzeterek 'pique' adını vermişlerdir. ingilizce'de ise aynı anlamdaki 'spades' kelimesi kullanılmaktadır. her ne kadar bir kalkanı andırdığı için asil sınıfı temsil ettiği ileri sürülse de 'kupa' klasik bir kalp şeklidir. bu nedenle fransızlar ona 'coeur', ingilizler ise 'heart' adını vermişlerdir.
'karo' için fransızca'da kare anlamındaki 'carreau' kullanılırken ingilizler elmas anlamındaki 'diamond'u tercih etmişlerdir. bizim 'sinek' dediğimiz şekil ise çok açık üç yapraklı bir yoncadır. fransızlar bu anlamdaki 'trefle' kelimesini kullanırlarken, ingilizler 'club' (kulüp) ismini kullanmışlardır.
işte bu nedenle briç oyuncuları 'maça'ya 'pik', 'kupa'ya 'kör', 'sinek'e de 'trefli' derler, zaten aslına uygun olan 'karo'yu da olduğu gibi kullanırlar. birli, papaz, kız ve oğlan için kullanılan as, rua, dam ve vale isimleri de yine fransızca karşılıkları as, roi, dame ve valet kelimelerinden dilimize geçmiştir. *

   sherry   27.12.2006 10:03
   #158123
3.

hala 52 mi tek 51 mi çift deste çözemediğim deste.

   craft   27.12.2006 10:13
   #158126
4.

dört grubun temsili şöyledir:

: kupa
: karo
♣ : sinek
♠ : maça

   ugokhan   10.01.2008 14:28
   #810973
5.

iskambil kağıdından yapılan evler vardır. işte o ev dine benzer. altından sadece bir tanesini bile çekseniz yıkılır. allah kusursuzdur ve yazdığı şeyler de* öyle olmalıdır. ama siz bu şeyler içinde bir çelişki veya yanlış buluyorsanız, hepsini yerle bir etmişsiniz demektir.

   pedesa   17.12.2008 15:29 ~ 15:29
   #1123115
 
reklamı kapat

yazdır