iskandinav mitolojisi

1.

iskandinav halkının hristiyanlıktan önceki kültürleridir.
nors mitolojisi de denebilir.

   wunderbar   23.06.2007 22:15
   #495446
2.

germen mitolojisi'yle bağdaştığından germen mitolojisi diye adlandıranlar da vardır fakat cuk oturan tanım kuzey mitolojisi tanımıdır.

   malevolent   11.07.2007 04:01
   #535766
3.

bu mitolojide en göze çarpan şey; kadınlara zerre önem verilmemesidir. kadınları silah ve ya hayvan karşılığında takas ederler. kadınların cennet ya da cehennemi bile yoktur.

hikayeleri daha kasvetli ortamlarda geçer, kötülüğün kazanacağını bilmelerine rağmen iyilik için savaşırlar ve şehit düşmek bu yolda bir onurdur.

bilgelik çok önemlidir, bilgelik için ölürler bile.

   oturan kedi   24.12.2007 15:55 ~ 15:55
   #784680
4.

at vücutlu hatunları görünce bunlar nerede yaşıyor diyen bünyeyi kolaylıkla kandırabilecek mitoloji türü.

   cenkin gunlugu   24.12.2007 16:12
   #784701
5.

j.r.r. tolkien in orta dünyayı yaratma sürecinde ilham aldığı mitoloji.

   kirmizi   24.12.2007 16:46
   #784778
6.

iskandinav insanlarının hristiyanlık öncesi dinleri, inanışları ve efsaneleridir. m.ö. 1000 yıl sonrasında, birçok avrupa ülkesinde ındo-avrupa dili konuşuluyordu. m.ö. ilk bin yılın ortalarında alman kabileleri güney iskandinavya ve kuzey almanya bölgesinde yaşamışlardı. onların yayılmaları ve ilerlemeleri mö2.y.y. 'la kadar devam etti. bu yüzden iskandinav ve alman mitolojileri aynı temeller üzerindedir ve bir çok ortak noktaları vardır. snorri sturluson'un eddası (1179-1241) bu efsanelerin çoğunu içerir. mitolojinin yaratılış detaylarını çok çeşitli kaynaklara dayanarak sadece snorri kaleme almıştır.

başlangıçta boşluk vardı (ginnungagup). dünya daha var olmadan önce 11 nehir akan niffleheim'da ölüm var oldu. niflheim'ın güneyinde başka bir sıcak dünya daha oluştu; muspell; devlerin koruduğu yer. devler buraya stur yani siyah dediler. niflheim'ın nehirleri donmuştu. bu nehirlere ginnungagup dendi. günün birinde muspell'deki kıvılcımlar nehirlerin üzerine düştü ve nehirleri eritti. erimiş nehirlerden oluşan damlacıklar ymir'i şekillendirdi.ve ymir'in terinden diğer dişi ve erkek devler oluştu.

yaratılış efsanesinin bir başka versiyonu daha vardır:

eriyen damlalar en ilkel inek şeklini aldılar. audhumla; sütüyle ymir'i besleyen inek. audhumla aynı zamanda tuz parçalarını yalayarak bu bloklara ilk insan şeklini verir. ilk insan buri. buri'nin, bir devin kızı olan bolthor ile evli bir oğlu vardır; bor. bolthor'u odin,vili ve ve birleşerek bor'a uygun bir biçimde yarattılar.ve şeklinden dolayı ymir'i öldürdüler.ve sonra iki tane ağaç yarattılar. düşünen, nefes alan, duyan ve de görebilen iki ağaç... bu ağaçlar insan ırkının ilk modelleriydi. erkeğe askr (ash tree => kül ağacı), dişiye de embla (sarmaşık) dediler. ardından asgard'ı yarattılar. tanrıların meskenini. snorri diğer bir çok versiyonda kader ağacı yggdrassil'den bahseder. onun ne kadar ihtişamlı olduğunu, dünyanın merkezinde nasıl görkemli bir şekilde yükseldiğini tasvir eder. ağacın altındaki kader feminen formu olarak tasvir edilir. ve insan hayatının buradan başladığı düşünülür.

bazı versiyonlarda da tanrıların büyük meclisinin burada toplanıp kararlar aldığından bahsedilir. bu ağaç üç köklüdür; bu köklerden biri cehenneme kadar uzanır, diğeri devler ülkesine gider ve sonuncu kök de insanların dünyasına gider. bütün dünyanın mutluluğu bu ilk ağaca bağlıydı. iskandinav tanrıları iki grupta toplanır; aesir ve vanir tanrıları. aesir'in en önemli tanrıları; odin, thor ve bazende tyr, vanir'de ki önemli tanrılar ise njord, frey ve freya dır. vanir; zenginlik , verimlilik ve doğurganlığı simgeler. doğurganlığı sembolize eden toprak ve denizle sembolleştirilmiştir vanir. aesir; diğer bütün değerlerle sembolleştirilmiştir. odin bir büyücüdür, tanrıların şefidir ve tüm kahramanların başıdır. thor, çekicin tanrısıdır ve havaya hükmeder. bir çok hikayede bu ikili barış içinde yaşarlar ve birbirlerine yardım ederler. en önemli mitolojik hikayeler uzak geçmişte bir zamanda , vanir ve aesir arasında çok vahşi bir savaşın çıktığından bahseder. bazı bilginler bu savaşın alman ırkının diğer ırklarla karşılaşmasının bir yansıması olarak görürler. georges dumezil ve jan de vries, tanrılar arasındaki savaş ve bölünmenin ındo-avrupa mitolojisinin bir parçası olduğunu ortaya çıkardılar.

bilinen üçlü; sihirsel güçleri adilce kullanan odin ve thor tarafından yaratılmıştı.tyr savaş tanrısı ve vanir bolluk tanrısı beraberce hiyerarşiyi bozguna uğratmışlardı. iskandinav mitolojisinde odin ve thor arasındaki çelişki, bütün tanrılık statülerinin vanir'de kalmasıyla başladı. aesir'e bir kadın olan gullveig'i (altın sarhoşu) göndererek yalvardılar. daha sonra da savaş çıktı. her iki tarafta tükendikten sonra, iki taraf kendi grup üyelerini değiş tokuş etti. vanir njord ve oğlu frey'i ,aesir ise mimir ve hoenir'i verdi. bu geçici barış tüm tanrıların toplanarak kvasir' i yaratmalarıyla kutlandı. kvasir barış ve mutluluğun sembolü daha sonra kurban edildi. ve kanından tanrılar için bir içki yaratıldı. böylece kvasir tanrıları sarhoş eden ve ozanlara ilham veren bir içecek olmuştu.

önemli bir başka mitolojik efsane de balder ve loki'yi anlatır. odin'in oğullarından balder burada akıl, sevgi ve bilginin tanrısı olarak karşımıza çıkar. cennette glitnir denilen bir yeri korumaktadır. her türlü anlaşmazlıkta bütün tanrılar onun adaletine güvendiklerinden ona gelirler ve burada balder'in adaleti sağlaması beklenir.ve balder adaleti yerine getirir. loki aesir tarafından evlat edinilmiş bir devdir. loki ve odin aralarında bir dostluk antlaşması yapmışlardı.bir gece balder kendi ölümü hakkında çok rahatsız edici bir rüya görür.annesi frigg, su, ateş,doğadaki bütün elementlere ,kuşlara ,canavarlara ,toprak ve taşlara, balder'a zarar vermemeleri için yemin ettirir.böylece balder ölümsüz olur. bundan sonra aesir balder'ı ortalarına alıp onunla eğlenmeye başlar. ona küçük ok, taş vs. şeyler atarlar. bu yeminden dolayı balder sadakatsizliklle karşı karşıya kalmıştır. loki bu dramayı görünce merak eder ve kadın kılığında frigg'in yanına giderek ona neler olduğunu sorar. frigg de ona yeminden bahseder ve yeminin içine katılmayan tek şeyin ökse otu olduğunu da sözlerine ekler. bunu duyan loki hemen aesir'e sunulmak üzere ökse otu getirir. bunu kör tanrı hoder'e kendi isteği ile verecek ve böylelikle balder'a acı çektirme oyununa o da katılabilecektir. balder'a ökse otundan yapılmış ok atılır ve balder ölür. aesir bu olayın suçlusundan intikam almak ister ama bulundukları yerin kutsallığından dolayı bunu yapamazlar. balder hel'e gidecektir,yani tüm ölülerin gittiği yere çünkü o bir savaşçı değil ve bir savaşta ölmemiştir dolayısıyla da kahramanların yeri olan valhalla'ya gidemez. balder hel'den ancak odin onun çıkmasına izin verdiğinde ve aynı zamanda yaşayan ve ölü olan her canlının onun için göz yaşı döktüğü zaman çıkabilecektir. aksi takdirde sonsuza dek orada kalmaya mahkum olacaktır. bu kehanet üzerine aesir bütün dünyaya elçiler yollar.doğaya, insanlığa, tanrılara ve onlara balder için göz yaşı dökmelerini emreder. bunu tüm yaşayanlar kabul eder. tabii ki devlerin kraliçesi thork (kılık değiştirmiş loki) hariç. ve ağlamamak için de kesin kararlıdır. aesir thork'un loki olduğunu farkettiğinde ,onun bu şeytanca oyunlarına son vermesi için zincire vurur.

kehanete göre loki bir gün bir şekilde zincirlerini kıracak ve bu bütün şeytanların canavarların ve devlerin tanrılara karşı olan büyük savaş ragnarok'ta kaybedeceğinin işareti olacaktır.ragnarok'ta odin kurt fenrir tarafından yenilir. daha sonra da fenrir odin'in oğlu vidar tarafından öldürülür. bu olaydan sonra tanrılar arasındaki korkunç savaşlar başlar. tanrı heimdall ve loki karşı karşıya gelip birbirlerini öldürene kadar savaşırlar. ve daha sonra dünya bir ateşle yok edilir. evren denizin dibine batmaya başlar. bu son tekrar doğuşla kendini devam etirir. dünya denizden tekrar yükselir, yeşillenir, bitkilerle dolup taşar. aesir'in ölü oğulları asgard'a geri döner ve atalarının yolunu izlerler.

kaynak: wikipedi iskandinav mitolojisi maddesi.

   doner istiyorum ama donmesin istiyorum   24.12.2007 16:54
   #784792
7.

<bkz: edda>

   k   09.10.2009 17:27
   #1655352
8.

bu mitolojideki isim ve mekanlar geğirirken konulmuş:
<bkz: asgard>
<bkz: midgard>
<bkz: utgard>


ve daha bir sürü gard. (buradaki gard öyle sıradan gard der gibi değil, geğirirmiş gibi telaffuz edilecek)

hamiş: bu gard olayının izi tolkien'de de vardır. ilk aklıma gelen isengard alenen iskandinav mitolojisi kokuyor mesela.

   nicholai alexandrovic hel   24.11.2009 22:41
   #1755789
9.

iskandinav mitolojisi

aesir balder • frigg • heimdall • hel • hermod • hod • hoenir • loki • mimir • odin • thor • tyr • ull • vali • vidar • vili • ve

vanir frey • freyja • njord

diğer ırklar nornlar • cüceler • einherjar • elfler • devler • trolller • valkürler

mekanlar asgard • bifrost • ginnungagap • hel • midgard • muspelheim • niflheim • yggdrasil

kaynaklar şiirsel edda • genç edda • saga • rün taşları • eski iskandinav dili

toplum viking çağı • skald • kenning • heiti • blot • folag • seid • sayılar

ayrıca bakınız: iskandinav tanrıları • iskandinav mitolojisindeki mekanlar • ragnarok

ayrıca manowar 2007 yılında gods of war isimli albümünü yayınlamış,bu albümdeki tüm şarkılar iskandinav mitolojisine ait olmak üzere çoğu odin'le ilgili şarkılardır.(the sons of odin,odin,the blood of odin,overture to odin..) viking death metal grubu amon amarth'ın pekçok şarkısında geçer

   strangeness   07.02.2011 17:11
   #2297038
10.

sanırım tek eksiğimiz....
tanım; türk milletine uzak mitoloji.

   pit   07.02.2011 17:12
   #2297039
11.

en karanlık ve en savaşçı mitolojidir.
öldükten sonra cennet yerine savaşa gittiğiniz inancı vardır.

haa eğer iyi savaşçı değilsen, öldükten sonra bok yolu dediğimiz yere gidersin.
o yüzden o bölgeden black metal grubu çok fazla çıkar.
adamlar hem güneş görmüyorlar, hem de inançları karanlık; e daha n'olsun?

   philosophus teytanus   07.02.2011 23:08
   #2297266
 
reklamı kapat

yazdır