islamiyet in emperyalizm anlayisina sahip olmasi

1.

sosyoloji hocamdan işittiğim tez.

hiçbir niteliği olmayan saçma sapan "bkz" bırakmak yerine, bu tezin aksini iddia edenler (anti-tez) lütfen geçerli argüman sunmayı unutmasın! zira tartışma kültürünün adabı budur. hoş gerçi lafmacun gibi lümpen yuvasında tartışma kültürüne haiz kaç yazar var cidden merak ediyorum?

diğer tüm dinler gibi islamiyet'in temeli de yağma ve sömürgeye dayanmaktadır. bunun en belirgin argümanı, osmanlı muadili imparatorlukların sınırlarını genişletmek amacıyla öteki milletlere uyguladığı yayılmacı ve saldırgan politikalardır.

hz muhammed'in yaşadığı dönemde gayrimüslimlerin mallarına el koymak, kervanları soymak, kadınları köle ve cariye olarak kullanmak, insan pazarlarında satmak, müanafıkları islam'a zorlamak gibi ilkel göçebe bedevi kültürünü yansıtan çeşitli örnekler sunabiliriz.

günümüzde müslüman toplumların ezilen olarak adlandırıldığına aldanmayın. sanayi devrimine, teknoloji ve gelişime ayak uyduramadıklarından ötürü mecburen mazlum pozisyonunda görünüyorlar.

müslümanların elinde olsa tüm gayri müslimlerin poposundan kan alırlar. avrupa ülkeleri ve amerika, müslüman toplumların tarih boyunca dünyaya hükmettiği gerçeğinden hareketle biraz palazlanan her ülkeyi politik oyunlarla alaşağı ediyor ve bence de iyi ediyor.

zamanında siz güçlüydünüz dünyaya hükmettiniz, şimdi ise biz güçlüyüz dünyaya hükmediyoruz. kısasa kısas olayı yane.

   angelina jolie nin dudagi   01.05.2009 17:56
   #1353251
2.

emperyalizm kapitalist devlet anlayışına sahip ülkeler için geçerlidir..sadece islamiyetin yayılmacı kimliği diye bişey bence olamaz her dinde bu tür eğilimler vardır..sosyalizmde mesela yayılarak komünist dünya kurulmasını amaçlar...yani bir ideoloji varsa ortada onun yerellikle sınırlı kalması kendi doğasına aykırıdır..bu yaygınlaşma eğilimi ekonomik anlamda bazı ülkeleri sömürmekten geçerse o zaman emperyalizm olur..yani benim bildiğim kadarıyla ortaçağ feodal düzeninde emperyalizm diye bişey olması mümkün değildir o zamanlar her ülke kendi topraklarını genişletmeye çalışmaktaydı ve işgal edilen yerler yine bir merkezden yönetilirdi oysa emperyalizm şu zamandaki geçerliliğiyle bir ülkenine hortumunu başka bir ülkenin ekonomik damarlarına salması ve o ülkenin özkaynaklarını ve sermayesini kendi ülkesine akıtmasıdır,yani şirketlerdir fabrikalardır.. kapitalismin ilerki evresi emperyalismdir yani kabuğuna sığmayan sermayenin yeni konak hücreler bulmaya çalışmasıdır... çok uzun yazılabilcek bi konu..şimdilik bu kadar..

   rimbaud   01.05.2009 18:08
   #1353296
3.

<bkz: emperyalizmin ne olduğunu bilmemek>

   kutsalkitaplipeygamberdevesi   01.05.2009 18:15
   #1353311
4.

yalan yanlış bilgiler üzerine tez üretmek böyle bi şey olmalı.islam ve osmanlıyla ilgili temel bilgileri yanlış girip o yanlışlardan bir dolu yanlış tez üretebilisiniz.yeterki isteyin.

   elabars   21.07.2009 00:30
   #1499844
 
reklamı kapat

yazdır