istishab

1.

istishab; geçmişte sabit olan bir hükmün, sonradan değiştiği bilinmiyorsa ve/veya değiştiğine dair bir delil bulunmuyorsa, aynı kalmasına hükmetmektir. örneğin, tersi bir haber gelinceye kadar bir çiftin evliliklerinin devam ediyor kabul edilmesi.

   witchorexia nervosa   31.12.2007 02:25
   #795244
2.

“sohbet”den: yanına alma, yanına alınma.

   alzheimer   05.11.2009 08:04
   #1715045
 
reklamı kapat

yazdır