içeriğin orjinalini görmek için buraya tıklayınız.

meydansozluk.com - yazdırılabilir versiyon

izanami

1.

japon mitolojisinde hem yaratıcılık hem de ölüm tanrıçası.

hannibal - 29.04.2007 11:27
#358539
2.

japon mitolojisinde hem yaratıcılık hem de ölüm tanrıçası. tanrı ızanagi'nin eski karısıdır. ayrıca ızana-mi, ızanami-no-mikoto veya ızanami-no-kami.

gök sütunu ve sekiz kulaçlık hol

kurmaca olarak icad edilen tanrılar dizisinin son çiftinin gözleri önünde, ezeli deniz, sonsuz tuzlu su yayılıyor. göğün asma köprüsünde duruyorlar, ve bu ezeli denizin “herhangi” bir yerinde kara bulunduğu olasılığını hesaplıyorlar. nihongi böyle ifade ediyor. kojiki’de ise, gök tanrılar ikilisine emrediyorlar. “etrafta dolaşan ülkeyi” sabitlemelerini istiyorlar. kojiki bu şekilde, gizli bir yerden etkide bulunan ezeli gök tanrılarını, yaratılışı fiilen yürütmekte olan çiftle ustaca aynı bağlama oturtuyor. ilk çocuğun başarısızlığı, söz konusu gök tanrılarını bir kez daha devreye sokma fırsatı veriyor.

nihongi’nin iki tanrıyı tamamen kendi inisiyatifleri doğrultusunda hareket ettiriyor. mızraklarından damlayan tuzlu su pıhtılaşıp onogoro adasını meydana getiriyor. yani kendiliğinden pıhtılaşmış olan adayı: tanrılar bu sabit noktaya inditor ve karı koca olup ülkeleri meydana getiriyorlar. nihongi’de bu adayı toprak ortasının saygın sütunu olarak ilan ediyorlar ve bu sütunun etrafından ayrı ayrı ters yönlere yürüyerek dolaşıyorlar. oysa kojiki’de gök sütunu dikiliyor ve sekiz kulaçlık holü oluşturuyorlar. ezeli çiftin evliliği, dünyanın merkezinde gerçekleşiyor.

yer ve göğü birbirlerine bağlayan merkezi sütunla kalmıyor. tanrılar öyle bir saray oluşturuyor ki, bu sarayın orta sütununu gök sütun teşkil ediyor. söz konusu saray, hiro kelimesiyle en veya kulaç şeklinde bir ölçü birimi verilmiş olup, bununla sütun aralıkları kastediliyor. ancak evrenin merkezinde meydana getirilen sekiz kulaçlık bir hol, sıradan bir büyük çaplı saray olmadığı gibi, bir evlilik kulubesi de değildir. kozmolojik açıdan önem taşıyan sekiz rakamı bir tümellik, bir bütünlük anlatmaktadır.sekiz rüzgar bütün rüzgarlardır. sekiz istikamet bütün istikametlerdir. yani bütün dünya. bu durumda sekiz enli bir binada da, tüm yönlere işaret eden bir binadır.sekiz rakamı, dört rakamının iki katıdır. dört istikamet ifadesiyle de tüm düny kastedilir. dünya binasının sekizgen veya kare şeklinde tasavvur edilmesi, sonuçta fark etmiyor. sembolizm daima bütüne işaret ediyor.

mitolojik sekiz kulaçlık holün gerçekleşir gibi göründüğü bir bina, japonya’da bulunuyor. bu bina, eski izumo’daki büyük kizuki tapınağıdır. kare biçimli bir binadır bu sütun aralıkları sekiz adettir. dört istikamete göre düzenlenmiştir. çatının tepesine kadar uzanan devasa bir orta sütunu vardır. japonya’nın en eski dinsel binası olabilir.

witchorexia nervosa - 04.01.2008 09:22
#801191