iznik konsulu

1.

iznik konsili, öz anlamda hz isa'nın resmen tanrılaştırıldığı toplantının adıdır. muhalifler öldürülerek fikirlerinin cezasını çekmişlerdir. bir nevi bu konsil, kanlı bir darbe gibi hıristiyanlığın kurumsallaşması anlamına gelmektedir.

bu toplantıya 2048 din adamının katıldığı kaynaklarda geçiyor. bu adamlar en yetkin hıristiyan din adamları... arius ve taraftarları isa'nın yaratılmış bir kimse olduğunu dolayısıyla tanrı olamayacağını iddia ederken, eski mısır düşüncesi, yunan felsefesi ve yeni platonculuk etkisinde olan iskenderiye kilisesi'nin şiddetli karşı koyuşuyla karşılaştı. bu fikirlerden mürekkeb sentez hıristiyanlık günümüz hıristiyanlığının temel ögelerini savunuyordu. nitekim roma kilisesi, yani son sözü söyleyecek olan merci, ariu ve arkadaşlarını reddetti. iskenderiye ekolünü benimsedi. üstüne üstlük bu tartışmalardan oldukça etkilenen imparator şiddete başvurdu. tevhide inananları, tanrı'nın birliğine ve isa'nın onun kulu ve elçisi olduğuna inananları, sürgüne göndermeye çalıştı. gönderdi de... arius ve arkadaşlarını öldürttü. isa'nın tanrılığı, böylelikle 318 delegenin imzasıyla ilan edildi. hıristiyanlık imparatorluğun resmi dini oldu...

bu karar metnine üşenmedim ulaştım. bakalım neler demişler...

"bir rabb'e, tanrı'nın tek oğlu mesih isa'ya inanıyoruz. o bütün zamanlardan önce, nurdan doğmuştur. hak tanrı'dan doğan hak tanrı'dır. yaratılmamış, doğmuştur. cevherde her şeyi yaratan baba'ya müsavidir. bizim için, biz bütün insanların kurtulması için gökten inip ruhül kudüs'ten ve bakire meryem'den tecessüd etmiş, insan haline gelmiştir. pontius pilatus devrinde haç'a gerilerek, ıstırap çekip defnolunmuştur. üç gün sonra da ölüler içinden kalkıp, kutsal kitaplarda bildirildiği gibi semaya çıkmış baba'nın sağına oturmuştur. zamanı gelince dirileri ve ölüleri hesaba çekmek için, izzeti içinde gelecektir ve hükümranlığının sonu olmayacaktır..."

(bkz: mehdi)

yani hıristiyanlığı bir öz olmaktan çıkaran görüşlerin ortak bir görüşle, ki ortak değil biraz zorlama olacak, kabülüdür. yeni bir dinin yaratılma sürecidir. çünkü öz olarak isa'nın bir kul ve elçi olduğu iddiaları şiddetle cezalandırılmıştır. tıpkı hz isa'yı cezalandırmak isteyen yahudi din adamları ve vali pilatus gibi. yahudileşme dikkatinizi çekerse burada da devam ediyor. bugün biz sanıyoruz ki baba oğul sadece hıristiyan inancında var... hayır efendim. baba oğul ilk olarak yahudiler tarafından ortaya atılmış bir inanç biçimi. onlar da üzeyir peygamber'in tanrı'nın oğlu olduğuna inanıyorlardı...

yahudilik islam'ın içine de sızmaya başladı. bu baba-oğul olarak değil belki ama başka yollar ile. lakin mevzumuz bu değil.

   tusi   19.06.2007 14:45
   #481336
2.

<bkz: meister eckhart>

   alon so good   29.12.2008 19:19
   #1139599
3.

incilin matta, markos, yuhanna, luka olarak 4 e ayrıldığı konstantinin topladığı konsil.

   orgasmatron   06.05.2010 04:26
   #2052507
 
reklamı kapat

yazdır