jacques lacan

1.

asıl ve tam adı jacques-marie emile lacan'dır (1901-1981). jacques lacan olarak bilinir. 13 nisan 1901'de paris'te doğmuş, 9 eylül 1981 de aynı yerde ölmüştür. tıp eğitimi aldıktan sonra, 1932'de "kişilikle ilişkileri açısından paranoyak psikoz" adlı doktora teziyle psikiyatr oldu. daha sonraki çalışmaları da yine özellikle kuramsal-felsefi alanda yoğunlaşacak ve yeni bir freud okumasıyla psikanalizi yeniden temellendirmeye yönelecektir.

lacan'ın genel teorik şeması ve argümanları anlaşılmakla birlikte, genelde sözlerinin oldukça karmaşık, belirsiz ve anlaşılması güç bir niteliğe sahip olduğu bilinir. dolambaçlı ve çetrefil söz oyunları, eğretilemeler, anlaşılması ve yorumlanması güç göndermeler sürekli bu dile hakimdir. lacan güç bir yazardır bu bakımdan, ama lacan'ın yazmaktan çok konuşmuş olduğunu da belirtmek gerekir. onun yazıları daha çok öğrencileri ve izleyicilerinin tuttuğu notlar ve kayıtlardan oluşur. konuşmaları, daha doğrusu seminerleriyle ünlüdür. dönemin fransız aydınları seminerlerinin sıkı bir takipçisi olmuşlardır. başlıca çalışması ecrits (yazılar) 1966' da yayımlandı. bu tarihi dönem, yapısalcılığın fransa'da çok etkili ve güçlü olduğu bir dönemdir. dolayısıyla lacan'ın konuşmaları dönemin aydınlarını derinden etkiledi ve sonrasında da sürekli yeniden yorumlandı.

kuramsal psikanaliz alanındaki çalışmaları sigmund freud'un yeniden yorumlanmasıyla yapısalcılık'tan postyapsalcılık'a uzanan bir yol izler. dolayısıyla lacan, yalnızca önemli bir psikoanaliz kuramcısı olarak değil, daha başlangıçta psikanaliz, dilbilim, antropoloji ve felsefe alanındaki geçişkenliği sağlamasıyla ve ardından da geliştirdigi formülasyonların ve kavramların felsefi düzlemde yol açtığı sarsıcı sonuçlarıyla 20. yüzyıl'ın önemli isimleri arasında yerini alır.

* *

   whisper   24.07.2006 14:30
   #17152
2.

kadin hukmedebilecegi bir efendi ister buyurmasina atfen; duz bir cikarimla erkek hukmedebilecegi bir kole ister'e ula$abilir mi, yahud bu ayrintinin belirginle$tirilmesiyle cinsiyet kavraminin ayirimi duzgun bicimde yerine oturabilir mi; 'netle$tirmek lazim' derim.

   elaijsa   03.09.2009 21:28 ~ 21:28
   #1579014
3.

teorik psikanalizinin imgesel, simgesel ve gerçeklik olarak tanımlanabileceği psikiyatr ve filozof. biyolojik bir varlık olan insan yavrusunun insan olmaklığa, yani kültürel bir özne olmaya giden yolu açıklarken bu kavramları değerlendirir.

lacan'a göre gerçekliğe ulaşamayacak olunması nedeniyle bilinçdışı arzunun doyurulması olanaklı değildir. arzu, bu anlamda asla ulaşılamayacak ve tamamlanamayacak olan kökensel bastırmadan kaynaklanan eksiklik yeri'dir.

   tanerkoz   10.10.2009 20:21 ~ 20:22
   #1657954
 
reklamı kapat

yazdır