joule yasasi

1.

oule yasası aslında iki farklı yasa olup, elektrik akımının yarattığı ısı ile bir ideal gazın iç enerjisinin, onun basınç, hacim ve sıcaklığına olan bağımlılığını ilişkilendirir.

joule'un birinci kanunu (joule etkisi olarak da bilinir), bir iletken üzerinden geçen elektrik akımı ile onun yarattığı ısı arasındaki ilişkiyi veren fiziksel bir kanundur. adı, 1840'larda bu kavram üzerine çalışmalar yapan james prescott joule'a ithafen verilmiştir.

joule'un birinci kanunu, daha sonra heinrich lenz tarafından da bağımsız olarak bulunduğu için, bazen joule-lenz kanunu olarak da adlandırılır.

joule'un ikinci kanunu , ideal bir gazın iç enerjisinin, onun hacmi ve basıncından bağımsız, yalnızca sıcaklığına bağımlı olduğunu ifade eder.

şekillerle birlikte anlatımı için:
http://tr.wikipedia.org/wiki/joule_yasas%c4%b1

   nicholai alexandrovic hel   25.11.2008 06:46
   #1094764
 
reklamı kapat

yazdır