kab ul ahbar

1.

tâbiînin tanınmışlarından. evliyânın büyüklerinden. rivâyeti çok olan bir zâttır. müslüman olmadan önce, yahûdî âlimlerinin büyüklerindendi. künyesi ebû ishak'tır. resûlullah'ın zamânına yetişti. ancak bu sırada müslüman olma nîmetine kavuşamadı. bir rivâyete göre, islâmiyetle şereflenmek üzere, resûlullah'ın huzûruna çıkmak için hazırlanmıştı. fakat resûlullah'ın vefâtını ve bâzı arapların irtidâdını (dinden çıkışlarını) duyunca geri döndü.

hazret-i ömer zamânında müslüman olduğu söylenir. yemen'de doğdu. hazret-i ömer'in hilâfeti zamânında medîne-i münevvereye geldi. humus'ta yerleşti. burada hazret-i osman zamânında 652 (h.32) târihinde vefât etti. vefâtı hakkında başka târihler de söylenmiştir.

   ramiz   30.01.2008 18:46
   #842250
 
reklamı kapat

yazdır