kalem suresi

1.

mekke döneminde inmiştir. 52 âyettir. sûre, adını birinci âyette geçen “el-kalem” kelimesinden almıştır. “nûn” sûresi diye de anılır. sûrede başlıca, hz. muhammed’in peygamberliğinin ispatı ve mü’minler ile kâfirlerin akıbetleri konu edilmiştir.

   ugokhan   15.02.2007 10:36
   #218911
2.

68 - kalem sûresi

bismillahirrahmânirrahîm
1,2.nûn.1 (ey muhammed) andolsun kaleme ve satır satır yazdıklarına ki, sen rabbinin nimeti sayesinde, bir deli değilsin.
3.şüphesiz sana tükenmez bir mükâfat vardır.
4.sen elbette yüce bir ahlâk üzeresin.
5,6.hanginizin deli olduğunu yakında sen de göreceksin, onlar da görecekler.
7.şüphesiz senin rabbin, kendi yolundan sapan kişiyi daha iyi bilir. o, hidayete erenleri de daha iyi bilir.
8.o halde yalanlayanlara boyun eğme.
9.istediler ki, yumuşak davranasın, böylece onlar da yumuşak davransınlar.
10,11,12,13,14.yemin edip duran, aşağılık, daima kusur arayıp kınayan, durmadan söz taşıyan, iyiliği hep engelleyen, saldırgan, günaha dadanmış, kaba saba; bütün bunların ötesinde bir de soysuz olan kimseye mal ve oğulları vardır diye, sakın boyun eğme.
15.âyetlerimiz kendisine okunduğu zaman, “öncekilerin masalları!” der.

http://www.diyanet.gov.tr/.../arapca.asp?page_id=563
http://www.diyanet.gov.tr/...ca_text.asp?page_id=563
http://www.diyanet.gov.tr/.../arapca.asp?page_id=563

   6sigmamaster   30.04.2007 01:29 ~ 01:44
   #360877
3.

yazmanın ,okumanın cenab-ı rabb'ul alemin nezlinde ne derece mukaddim olduğu imasını veren bir musemme i suresidir...

   buluch   30.04.2007 01:37
   #360889
4.

orijinal okunuşu şöyledir

1. nun velkalemi ve ma yesturune.

2. ma ente binı'meti rabbike bimecnunin.

3. ve inne leke leecren ğayre memnunin.

4. ve inneke le'ala hulukın 'azıymin.

5. fesetubsıru ve yubsırune.

6. bieyyikumulmeftunu.

7. inne rabbeke huve a'lemu bimen dalle'an sebiylihi ve huve a'lemu bilmuhtediyne.

8. fela tutı'ılmukezzibiyne

9. veddu lev tudhinu feyudhinune.

10. ve la tutı' kulle hallafin mehiyni.

11. hemmazin meşşain binemiymin.

12. menna'ın lilhayri mu'tedin esiymin.

13. 'utullin ba'de zalike zeniymen.

14. en kane za malin ve beniyne.

15. iza tutla 'aleyhi ayatuna kale esatıyrulevveliyne.

16. senesimuhu 'alelhurtumi.

17. inna belevnahum kema belevna ashabelcenneti iz aksemu leyasri munneha musbihıyne.

18. ve la yestesnune.

19. fetafe 'aleyha taifun min rabbike ve hum naimune.

20. feasbehat kessariymi.

21. fetenadev musbihıyne.

22. eniğdu 'ala harsikum in kuntum sarimiyne.

23. fentaleku ve hum yetehafetune.

24. en la yedhulennehelyevme 'aleykum miskiynun.

25. ve ğadev 'ala hardin kadiriyne.

26. felemma reevha kalu inna ledallune.

27. bel nahnu mahrumune.

28. kale evsetuhum elem ekul lekum levha tusebbihune.

29. kalu subhane rabbina inna kunna zalimiyne.

30. feakbele ba'duhum 'ala ba'dın yetelavemune.

31. kalu ya veylena inna kunna tağıyne.

32. 'asa rabbuna en yubdilena hayren minha inna ila rabbina rağıbune.

33. kezalikel'azabu ve le'azabul'ahıreti ekberu lev kanu ya'lemune.

34. inne lilmuttekıyne 'ınde rabbihim cennatin ne'ıymi.

35. efenec'alulmuslimiyne kelmucrimiyne.

36. ma lekum keyfe tahkumune.

37. emlekum kitabun fiyhi tedrusune.

38. inne lekum fiyhu lema tehayyerune.

39. em lekum eymanun 'aleyna baliğatun ila yevmilkıyameti inne lekum lema tahkumune.

40. selhum eyyuhum bizalike ze'ıymun.

41. emlehum şureka'u felye'tu bişurekaihim in kanu sadikıyne.

42. yevme yukşefu 'an sakın ve yud'avne ilessucudi fela yestetıy'une.

43. haşi'aten ebsaruhum terhekuhum zillefun ve kad kanu yud'avne ilessucudi ve lum salimune.

44. fezerniy ve men yukezzibu bihazelhadiysi senestedricuhum min haysu la ya'lemune.

45. ve umliy lehum inne keydiy metiynun.

46. em tes'eluhum ecren fehum min mağremin muskalune.

47. em 'ındehumulğaybu fehum yektubune.

48. fasbir lihukmi rabbike ve la tekun kesahıbilhuti iz nada ve huve mekzumun.

49. levla en tedarekehu nı'metun min rabbihi lenubize bil'arai ve huve mezmumun.

50. fectebahu rabbuhu fece'alehu minessalihıyne.

51. ve in yekadulleziyne keferu leyuzlikuneke biebsarihim lemma semi'uzzikre ve yekulune innehu lemecnunun.

52. ve ma huve illa zikrun lil'alemiyne.

   ramiz   06.12.2008 11:37
   #1104581
 
reklamı kapat

yazdır