kalenderi

1.

halk şairleri tarafından aruzun mef’ûlü mefâ’îlü kalıbıyla gazel, murabba, muhammes, müseddes biçiminde söylenen şiire denir. özel bir ezgiyle okunur. ezgisi bakımından düz kalenderî, acem kalenderisi, emrah kalenderisi gibi çeşitlere ayrılır. kafiye düzeni divan ve semaî ile aynıdır. bu tür şiirler 3+4+3+4 veya 7+7 şeklinde ondört heeceli iken, sonradan yerine aruz vezninin geçtiğini ileri sürenler vardır.

   ederleziavela   02.03.2007 22:05
   #245644
 
reklamı kapat

yazdır