kalitim

1.

yeryüzünde bulunan bakteri, protist, mantar, bitki ve hayvanlar arasında benzer ve farklı özellikler bulunur. canlılık özellikleri bireylerin ortama uyum yapmasını sağlar. canlılarda bulunan ayırtedici özellikler çeşitliliğe neden olurlar. canlı çeşitliliğini çekirdekteki kalıtsal madde oluşturur.

canlılarda çeşitliliğe neden olan her bir özelliğe karakter denir. sadece canlının yaşamını etkileyen karakterlere kalıtsal olmayan karakterler denir. vücut ağırlığı, organ eksikliği, konuşma şekli, saç uzunluğu kalıtsal olmayan karakterlerdir. nesilden nesile aktarılanlara da kalıtsal karakter denir. kan grupları, göz rengi, saç rengi, protein yapısı kalıtsal olan karakterlerdir.

karakterlerin oluşmasını sağlayan dna parçalarına gen denir. genler harflerle gösterilir. bir karakterin oluşması için anne ve babadan gelen 2 gen kullanılır.


1 karakter anne geni + baba geni

karakterlerin ortaya çıkmasında çok etkili olan genlere baskın (dominant) gen denir. dominant genler bulunduğu canlıda taşıdığı karakteri oluşturur. büyük harflerle gösterilir. (a, b, c, d gibi.) siyah saç geni, koyu ten geni, siyah göz geni, uzun boy geni, a grubu geni gibi.

karakterlerin ortaya çıkmasında etkili olmayan genlere çekinik (resesif) gen denir. çekinik genler baskın genler olmadığında taşıdığı karakterleri oluştururlar. küçük harflerle gösterilir. (a, b, c, d gibi.) sarı saç geni, açık ten geni, yeşil göz geni, kısa boy geni,
o grubu geni gibi.

bir karakterin oluşmasında kullanılan genler birbirinin aynısı olursa karakterlere homozigot (saf) karakter denir. (aa, bb, cc, dd …) bir karakterin oluşmasında kullanılan genler birbirinden farklı olursa karakterlere heterozigot (melez) karakterler denir.

canlı karakterlerin oluşmasında kullanılan genlerin her türlü özelliğine genotip denir. karakterin baskın ya da çekinik olması, saf ya da melez olması gibi. canlıdaki karakterlerin dış görünüşüne de fenotip denir. kan grubunun a, b olması, gözün siyah, yeşil olması gibi.

karakterlerin yapı ve özelliklerini araştıran, karakterlerin nesilden nesile aktarılma kurallarını inceleyen bilime genetik denir. genetikle ilgili ilk çalışmaları gregor mendel yapmıştır. bezelyelerle yapılan ilk kalıtımsal çaprazlamalarla mendel yasaları oluşmuştur.

mendel yasaları içerisinde;

* karakterlerin birleşmesi
* karakterlerin gizli kalması
* karakterlerin ayrılması

maddeleri bulunur.

   nicholai alexandrovic hel   19.11.2008 05:44
   #1089976
2.

nesne tabanlı dillerdeki bir terimdir. türeyen class türediği classın tüm özelliklerine sahip olur. canlı classından, insan ve kedi classlarının, kedi classındansa aslan ve kaplan classlarının türemesi gibi gerçek hayattan alınan örneklerle daha iyi kavranabilir.

   bilegen   26.04.2009 14:40 ~ 14:41
   #1341711
3.

<bkz: genetik>

   teo ki manse   26.04.2009 14:40
   #1341712
4.

biyolojik özelliklerin, genlerin, bir dölden diğerine aktarılması. genler hem birbirleriyle hem de bulundukları çevreyle etkileşerek, belirgin özellikleri yani fenotipleri oluştururlar. bu nedenle oğul döl ebeveynine veya akrabalarına, diğer bireylere oranla daha çok benzerlik gösterir.*

   erayk   10.11.2009 20:51
   #1728661
 
reklamı kapat

yazdır